Egil Hogna og Janicke Garmann er blant de som gleder til årets utgave av Bærekraftsuken

Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Norconsult arrangerer Bærekraftsuken 2023 fra 24. april til 28. april. Over 60 webinarer skal gjennomføres med temaer innen sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

Se programmet og meld deg på webinarer her: Bærekraftsuken 2023 - Norconsult

Opptak av foredragene finner du her

«Kunnskap vokser når den deles» er kjernen i Norconsult-arrangementet Bærekraftsuken 2023, der foredragsholderne består av i hovedsak interne krefter. Vi har også med oss noen gode kunder som vil bidra til denne kunnskapsdelingen. Vi åpner uken med diskusjon om vektlegging av bærekraft i anskaffelser og avslutter med en diskusjon om hvordan vi kan bidra til det grønne skifte med vår kompetanse på våre mer enn 70 kontorer over hele Norge.

Under uken vil vi dele kunnskap om oppdrag innenfor Bygg og eiendom, Samferdsel, Vann, Industri, Fornybar energi, Samfunn & byutvikling og Innovasjon i Norge, og vi har også med et knippe foredrag fra våre svenske kolleger.

Bærekraftig utvikling skal være til stede i alt Norconsult gjør. Vi ønsker å gjøre samfunnet vårt til et litt bedre sted, og da er Bærekraftsuken en godt egnet arena for våre medarbeidere, kunder og partnere til å dele kunnskap med hverandre, sier konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna.

Direkte og opptak

Bærekraftsuken ble for første gang arrangert i 2021 og webinarene har hatt svært god deltakelse i begge de påfølgende årene. Også i år vil vi gi konkrete eksempler på utvikling av bærekraftige løsninger i praksis, i en stor variasjon av oppdrag, til inspirasjon og læring.

Jeg fikk med meg en god del webinarer under bærekraftsuken i fjor, og jeg har også lyttet til mange av webinar-opptakene i ettertid. Årets uke byr på over 60 webinarer med et bredt spekter av faglige temaer. Jeg gleder meg til å ta fatt på Bærekraftsuken 2023, sier konserndirektør bærekraft og stab i Norconsult, Janicke Garmann.

Norconsult ønsker medarbeidere, kunder, studenter, bransjekolleger og andre interessenter velkommen til en uke med læring og diskusjoner om hvordan vi kan arbeide mot en mer bærekraftig fremtid.

Se programmet og meld deg på webinarer her: Bærekraftsuken 2023 - Norconsult

Kontaktpersoner

Henrik Charlesen

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kontakt oss