Frokostmøte: Bruk av kunstig intelligens og stordata i mobilitetsplanlegging

Velkommen til Valkendorfsgaten 6, onsdag 10. april, kl. 8.00-10.00.

Tilgang på gode data er essensielt for å kunne planlegge mobilitetsløsninger som er trafikksikre og som legger til rette for økt bruk miljøvennlige transportformer.

Onsdag 10. april inviterer vi til frokostmøte i våre lokaler i Bergen, hvor vi vil vise hvordan innovative verktøy basert på maskinlæring og kunstig intelligens kan brukes for å samle inn og analysere trafikk- og mobiltetsdata.

Den nye teknologien gir økt effektivitet og høyere kvalitet sammenlignet med tradisjonelle metoder, og åpner for en rekke nye analyser som det tidligere ikke har vært praktisk mulig å gjennomføre. Dette bidrar til ny innsikt og gir økt brukspotensiale for dataene som blir samlet inn.

Innleggene vil bli holdt av fagmiljøet innen trafikk og mobilitet ved Norconsults Bergenskontor. I tillegg vil Vestland fylkeskommune fortelle om sine erfaringer med verktøyene og hvilke muligheter de ser for bruk av teknologien i sitt arbeid fremover.

Tidspunkt

 

Tema

 

08:00 – 08:30

Mingling, kaffe, frokost

 

08:30 – 08:35

Velkommen til Norconsult, v/ Endre Ljones, Norconsult

 

08:35 – 08:55

Fra telleskjema til stordataanalyse: Hvordan ny teknologi gir nye muligheter innen trafikk- og mobilitetsplanlegging, v/ Anders Vangsted og Henning Andersson, Norconsult

 

08:55 – 09:25

Prosjektpresentasjon: Atferdsanalyse for myke trafikanter i Bergen sentrum, v/ Kristoffer Åsen Røys, Norconsult

 

09:25 – 09:35

Erfaringer og muligheter ved bruk av ny teknologi, v/ Mats Korneliussen, Vestland Fylkeskommune

 

09:35 – 09:45

Veien fremover, nye muligheter, v/ Kristoffer Åsen Røys, Norconsult

 

09:45 – 09:50

Oppsummering og avslutning, v/ Ingvild Hernes Lunde, Norconsult