Frokostmøte: Vi bygger ikke Bybanen for moro skyld, gjør vi vel?

Et frokostmøte om Bybanen som virkemiddel for bærekraftig mobilitet, byutvikling og næringsliv.

Tid: 7. desember. Kl: 08:00 (08:30) - 10:15 
Sted: Norconsult, Valkendorfsgaten 6, 6. etg

Program:

08:00 - 08:30  

Kaffe, frokost og mingling 

 

 

08:30 – 08:50  

Hvorfor Bybanen er foretrukket som ryggraden i kollektivsystemet:

 

Thomas Potter, fagekspert utredning Norconsult

Hans Petter Duun, fagekspert samfunn og byutvikling Norconsult

 

 

 

08:50 - 09:10

Bybanen som virkemiddel for god byutvikling: 

 

Nina Dybwad, gruppeleder landskap Norconsult

Torhild Wiklund, prosjektdirektør samfunn og byutvikling Norconsult

 

 

 

09:10 - 09:40

Samtale om hva vi har fått til langs bybanetraseen: 

 

Tarje Wanvik, Etatsdirektør Plan og bygningsetaten, Bergen kommune 

Anders Rubing, Arkitekturkritiker 

 

Torhild Wiklund leder samtalen

 

 

09:40 - 09:55 

Bybanen som tilrettelegger for næringslivet:  

 

Tom-Christer Nilsen, Næringspolitisk sjef Bergen Næringsråd 

 

 

 

09:55 - 10:00 

Oppsummering: 

 

Øystein Skofteland, gruppeleder utredning Norconsult

 

 

trikk

Kontaktperson

Torhild Wiklund

Prosjektdirektør Samfunn og byutvikling

Kontakt oss