Norconsult deltar på BM-dagen på NTNU i Trondheim tirsdag 7. november. Kom og snakk med oss om karrieremuligheter og sommerjobb.