• Fast stilling
 • Fast ansatt
 • Søknadsfrist: 02.07.2023

Arbeidssted: Oslo - Telegrafen og Sandvika Vestfjordgaten

Vi søker Landskapsarkitekt med 15 års erfaring!

Norconsult-konsernet har på kort tid blitt et landets største arkitektmiljøer med over 750 arkitekter. Vi er overbeviste om at estetiske verdier, bærekraft, varighet, funksjonalitet og design er nøkkelord for vår felles fremtid.  Vi tar fatt på oppgavene med tverrfaglig og helhetlig tilnærming med hele Norconsults enorme erfaring og styrke i ryggen. Vårt fokus på VARIG arkitektur, VARIG skjønnhet og VARIG liv er det som driver oss, engasjerer oss og motiverer oss. Våre rådgivere jobber innenfor alle prosjektfaser fra mulighetsstudier til detaljprosjektering i alle landskapsarkitekturkategorier.

Vårt landskapsarkiteturmiljø har gjennomført en rekke prisbelønte prosjekter som har mottatt priser og finalistnominasjoner som DOGA-prisen, Årets bylivsprosjekt, Statens pris for byggekvalitet og Landskapsarkitekturprisen. I vinter vant vi også det prestisjetunge parallelloppdraget om Buffersonen på Grønlikaia, der vi gikk av med seieren med konseptet Fjordgartneren - Et landskap i fjæresonen.

Norconsults har et sterkt fagmiljø ved hovedkontoret i avdeling landskap med 32 medarbeidere fordelt på lokasjon i Sandvika og Telegrafen i Oslo. Avdelingen er del av et større fagnettverk med over 130 landskapsarkitekter totalt i Norge. Avdelingen tilhører divisjonen Samfunn og Byutvikling med ca 100 medarbeidere innen fagene samfunnsanalyse, arealplan, mobilitet, byutvikling og landskapsarkitektur.

Vi ønsker å styrke vårt fagmiljø med en landskapsarkitekt som kan bidra med faglig innsikt, engasjement og erfaring! Som medarbeider i Norconsult vil du delta i vårt faglige nettverk, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Vi har svært varierte oppgaver, og gode utviklingsmuligheter både innen fag og ledelse. Det er kort vei til tverrfaglig spiss-kompetanse i Norconsult både lokalt og i samarbeid med våre miljøer i resten av landet. Vi fremmer det tverrfaglige blikket og ønsker å ta ansvar for helheten i prosjektene.

Vi har et godt miljø både faglig og sosialt med medarbeidere som trives og utgjør et stabilt kollegium.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Mulighetsstudier, skisseprosjekter og forprosjekter

 • Detaljprosjektering og byggeoppfølging

 • Oppdragsledelse og fagansvar

 • Gater og torg, skoler, sykehjem, boliger, prosessanlegg, holdeplasser og stasjoner, parker, veier, bekkeåpning- og overvann, mm.

For oss er det viktig at du:

 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø

 • Er kreativ og engasjert

 • Er markeds- og kundeorientert, med et godt kontaktnettverk

 • Har erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter

 • Har en master i landskapsarkitektur

 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

 • Har minimum over 10 års erfaring

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Bonus knyttet til selskapets resultat

 • Aksjeprogram for eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, utleiehytter m.m.

Innsendelse av søknad: Søknader sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider og skal inneholde søknad, CV og vitnemål. Legg gjerne med attester også. Mangelfulle søknader vil ikke bli vurdert.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Søknader blir vurdert fortløpende.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Kontaktpersoner

Hilda Øfsthus

Avdelingsleder Landskapsarkitektur

Kontakt oss