Kurs: Bærekraftig eiendomsportefølje Bodø 2024

Bodø Næringsforum/Norconsult

Velkommen: Status på næringseiendom i Bodø

Mona Ågnes, daglig leder Norconsult Bodø

Merete Nordheim, Direktør i Bodø Næringsforum

 

Del 1: Klimasikring og bærekraftrapportering

 

Slik håndterer dere selskapets klimarisiko

CSRD, EUS nye direktiv om bærekraftrapportering, krever rapportering på selskapsrisiko, men denne bør håndteres på lik linje med annen risiko. Hvordan går man frem for å gjøre dette på en verdiskapende måte?

Marit Støre-Valen, Norconsult AS

 

Naturfare og klimarisikovurdering - Flomfare må vurderes også i Bodø

Risiko for flom- og overvannsskade er en viktig del av eiendomsporteføljens sårbarhetsrisiko, og det stilles krav til flom- og overvannskartlegging i eksempelvis TEK17, EU-taksonomien og Breeam In-Use. Dette er aktuelt, også i Bodø.

Guro Heimstad Kleiven, Norconsult AS

 

Slik får dere en bærekraftig eiendomsportefølje

Har dere god oversikt over eiendomsporteføljen, eller er dere alltid på etterskudd? Vil nye føringer innen miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft påvirke oversikten? Kan god eiendomsledelse hjelpe?

Marit Støre-Valen, Norconsult AS

 

Pause

 

Del 2: Bærekraft i praksis

 

Slik sørger dere for en effektiv BREEAM In-Use sertifisering

Det er ingen tvil om at sertifisering utgjør en kostnad. Er det mulig å spare tid og penger ved å vurdere den samlede porteføljen, fremfor ett og ett bygg? Hvilke andre fordeler har porteføljestyring fra et driftsperspektiv?

Borghild Håland Hendrix, Norconsult AS

 

1-2-3 så var energiforbruket gått ned

Vi viser veien fra energikartlegging til gjennomføring av tiltak.

Joakim Norum, Norconsult AS

 

Erfaringer fra transformasjon av eksisterende bygninger.

Å bygge om byr på helt andre utfordringer enn å bygge nytt, men gir også unike muligheter! Nye verktøy som scanning har også revolusjonert måten vi jobber på når det kommer til eksisterende bygninger, og klimagevinstene ved å bevare bygninger gjør at vi bevarer mer og mer. Vi tar dere gjennom noen av våre transformasjonsprosjekter, og forteller om muligheter i transformasjon.

Vebjørn Joakimsen, Norconsult AS

 

10:30 Slutt