Eysturøytunnelen og Sandøyatunnelen

Norconsult har bidratt med tunnelkompetanse på Eysturoyartunnilin og Sandoyartunnilin to undersjøiske tunneler på Færøyene.

Prosjektnavn

Eystur- og Sandoyartunlar

Kunde

EST Færøyene

Sted

Europa

Periode

2017 til 2023

Oppdraget

Vi har prosjektert to undersjøiske tunneler på Færøeyene. Det er Eysturoyartunnilin og Sandoyartunnilin som er ca. 10 km lange begge to.

Tunnelene er meget viktig for Færøeyene som veilenker for å medvirke til et felles bo- og arbeidsmarked mellom øyene på Færøyene. Reisetiden fra Klaksvik og den nordlige delen reduseres med 45 minutter. Prosjektet har en anleggskostnad på ca. 2 milliarder og er meget stort for de ca. 50.000 innbyggerne på Færøyene.

Norconsult vant prosjekteringsoppdraget for prosjektet og utførte forprosjekt med tilhørende konkurransegrunnlag for bygging av tunnelene. Nå har vi oppfølging av byggearbeidene i anleggsfasen for alle fag. Eysturoyartunnilin åpnet i 2020 og Sandoyartunnilin åpner i 2023.

Løsningen

Norconsult har komplett byggeplanprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for alle fag, innkludert elektro/ styring, regulering, overvåking (SRO). Prosjektering er i hovedsak utført i 3D med noe Building Information Modelling (BIM) og tegninger.

I utførelsesfasen bistår Norconsult med oppfølgning og tilpasning av løsninger til utførelsen.

Resultatet

Prosjektet er meget viktig for å binde sammen enda flere øyer på Færøyene med undersjøiske tunneler. Prosjektet består av to undersjøiske tunneler Eysturoyartunnilin på 11 km og Sandoyartunnilin på 10 km.

 

Kontaktpersoner

Bjørn Anton Kleppestø

Senior Prosjektleder

Jens Petter Henriksen

Avdelingssleder

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid