Teknisk Bureau,Tromsø

Prosjektet omfatter endringer og tilbygg til eksisterende forretnings- og verkstedsarealer i Tromsø.

Prosjektnavn

Teknisk Bureau – Bygg 01, 02 og 03

Kunde

Teknisk Bureau AS / Econor AS

Sted

Norge

Periode

2010

Nøkkeltall

BTA 3332 m2

Oppdraget

Oppgaven har hatt som mål å "samle" bygningsmassen som har store individuelle forskjeller. Design av fasader inkludert materialbruk.

Løsningen

Borealis Aerkitekter, nå en del av Norconsult, har utarbeidet forprosjekt, detaljprosjekt og rammesøknad for ombygging og utvidelser, samt fasadeendring av eksisterende bygninger. Utbyggingen er utført som totalentreprise. Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen Medarbeider: arkitektassisten Alf Harald Bårdslett

Resultatet

Bygg 01 Hovedbygg - ny del BTA 448 m2 (Omfatter Teknisk Bureau m/Mercedes Benz og Peugeot og KIA) Bygg 02 Karosseriverksted - ny del BTA 657 m2 Bygg 03 Dekkverksted og lagerbygg - ny del BTA ca 2227 m2