Gruppe med mennesker som jobber med et prosjekt

Sosial infrastruktur

Sosial infrastruktur handler om utvikling av tjenestetilbud innen undervisning, helse, omsorg, kultur og idrett. Tjenestetilbudet er planlagt og dimensjonert til rett tid og på rett sted, og kommer alle innbyggere i et område til gode.

Når vi utvikler sosial infrastruktur, samarbeider våre samfunnsplanleggere, arkitekter, tjenestedesignere, innovasjonsledere, tekniske rådgivere og fageksperter side om side med brukerne. Sammen utvikler vi tjenester som bidrar til å skape livskvalitet, trivsel, vekst og utvikling.  

Når vi jobber med planprosesser, utredninger og byggeprosjekter, utvikler vi bærekraftige løsninger for et samfunn som er i konstant endring. Vi designer og leder prosesser som involverer både oppdragsgivere og innbyggere. Med utgangspunkt i en felles forankring i et prosjekt møter vi brukere der de er. Dette skaper engasjement og sikrer deltakelse. I dette arbeidet bruker vi varierte, innovative og kreative metoder.  

For å sikre bred involvering kombinerer vi digitale og fysiske metoder. Dette gir oss best mulig innsikt i hva vi skal løse for hvem. Slik utvikler vi konsepter og løsninger som imøtekommer både dagens og fremtidens behov.   

  • Reidunn Waag

    Avdelingsleder Skole

  • Tine Villadsen Gundersen

    Avdelingsleder Byutvikling

  • Kontakt oss