vindmøller. solceller og fornybar energi

Energilagring

Lagring av energi blir stadig viktigere, enten det er snakk om å øke egenforbruk av fornybar energi, jevne ut effekttopper eller lagre overskuddsenergi fra en årstid til en annen. Energilagring blir en viktig del av en bærekraftig energiløsning.

Ulike teknologier brukes til energilagring, avhengig av formålet med lagringen og mengden energi som skal lagres. Termisk lagring kan benyttes til sesonglagring av overskuddsvarme, eksempelvis ved bruk av geobrønner eller horisontale varmesløyfer i grunne, isolerte sjikt.

For sesonglagring av elektrisk energi, kan eksempelvis kjemiske energibærer benyttes, ved at overskuddstrøm produserer hydrogen via elektrolyse. Avhengig av formålet, kan enten hydrogenet anvendes direkte, eller regenereres tilbake til elektrisk energi ved bruk av en brenselcelle. 

Batterier brukes både i bygninger, ladeanlegg og direkte i strømnettet for å jevne ut effekttopper, gi økt leveringssikkerhet og bidrar til økt forbrukerfleksibilitet. Energilagring i kombinasjon med lokal energiproduksjon sørger for større grad av selvforsyning av energi og gir fleksibilitet.  

Norconsult har noen av Norges fremste ingeniører innen energilagring på laget, og vi kan hjelpe deg med å finne de beste løsningene på konkrete utfordringer. Vi har kompetansen til å levere innovative, smarte og skreddersydde løsninger som vil gi økonomiske besparelser og samtidig bidra til å nå klimamålene. 

  • Mari Lauglo

    Lagring av elektrisk energi i bygg og områder

  • Lars Sigurd Eri

    Termiske energilagringssystemer

  • Morten Gleditsch

    Batterier i strømnettet

  • Kontakt oss