Kontorbygning foran trafikkert vei

Bygg og eiendom

Vi leverer komplette rådgivende tjenester for planlegging og prosjektering av bygg- og eiendomsprosjekter. Våre arkitekter og ingeniører samarbeider tett for å sikre at du får et funksjonelt og bærekraftig bygg.

Dette kan vi hjelpe deg med

Tverrfaglig tilnærming skaper best resultat 

Uansett om du trenger hjelp til planlegging, oppfølging i byggeperiode, nybygg, rehabilitering eller ombruk, sørger vi for at prosjektet ditt realiseres med lav risiko og høy gevinst. Vi har kompetanse innen alle fag, og spesialister som er ledende innen sine fagfelt og markedsområder. Vi er vant med å jobbe tverrfaglig, til beste for deg og prosjektet, og vi tilbyr alle tjenester innen planlegging og prosjektering for utvikling av bygg og eiendom.

Et godt bygg er et bygg som inviterer til aktivitet rundt seg. Våre arealplanleggere, landskapsarkitekter og arkitekter jobber derfor alltid med å se bygningens funksjon og form i sammenheng med byrommet den står i. Byrom er viktig fordi de gir plass til samfunnsaktiviteter, møteplasser og kulturarrangementer og bidrar til en livlig og aktiv bykultur. De gir også muligheter for mennesker til å koble ut og slappe av, og de fungerer som grøntområder som forbedrer miljøkvaliteten i byene. Samtidig bidrar de til å styrke sosial samhørighet og stedenes identitet.  

Våre medarbeidere innen geofag og konstruksjon finner økonomiske og byggbare løsninger for fundamentering og bærekonstruksjon. Våre tekniske ingeniører arbeider sammen for å gi bærekraftig energiforsyning og et godt inneklima med lavest mulig energibruk gjennom hele byggets levetid. 

Vi setter sammen tverrfaglige team som planlegger bygningskonstruksjon, ventilasjonsanlegg, elektroinstallasjoner og sanitæranlegg i sammenheng for å oppnå arealeffektive, integrerte og økonomiske, robuste løsninger. Dyktige rådgivere innen brannsikkerhet, akustikk, bygningsfysikk og energiløsninger, sikrer at du får et bygg med høy personsikkerhet, godt inneklima og riktig energibruk.  

Rådgivere innen ITB sørger for at grensesnittene er ivaretatt og at byggets tekniske anlegg fungerer som tiltenkt. Våre spesialister innen teknisk infrastruktur, som veier, vann og avløp, overvannløsninger, kraftforsyning og smarte energiløsninger, kobler prosjektet sammen med omgivelsene på beste praktiske måte. Vår ambisjon er å finne løsninger som reduserer forbruket av materialer, vann og energi.  

Våre prosjektledere sørger for at oppdragene gjennomføres effektivt og i henhold til definerte kvalitetsmål med fokus på fremdrifts- og kostnadsstyring. 

 • Kjersti Kvalheim Dunham

  Direktør - Bygg og Eiendom

 • Kåre Kallmyr

  Leder for avdeling Sykehus og renrom

 • Lars Thorbjørnsen

  Senior prosjektleder

 • Kontakt oss

 • Einar Vevatne

  Region Vest

 • Tom Sagbakken

  Region Innlandet

 • Mona Ågnes

  Region Nord

 • Ole H. Bævre

  Region Midt

 • Jon Rødsætre

  Region Sør-Øst

 • Irene Aarrestad Meier

  Region Stor-Oslo

 • Kontakt oss