Gågate på Grunerløkka

Areal- og eiendomsutvikling

Plan- og beslutningsprosesser blir stadig mer komplekse og mer omfattende. Dette øker behovet for rasjonell og helhetlig planlegging med spesielt fokus på miljø, estetikk og kostnadseffektive løsninger. Norconsult sørger for en forutsigbar prosess i møtet med offentlige myndigheter – fra planlegging av et prosjekt, til ferdigstillelse. 

Norconsult har solid kompetanse og erfaring med arealplanlegging, eiendomsrådgivning, arealutvikling, konsekvensutredning og byggesaksprosesser. Vi kan lede hele prosessen og sikre en helhetlig og god gjennomføring i tråd med ønsket utvikling.Vi kan påta oss rollen som strategisk rådgiver, verkstedsleder eller prosessdriver, og bistår med eiendomsrelaterte forhold som seksjonering og reseksjonering, fradeling, utbyggingsavtaler og refusjon. 

Plan- og byggesak krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming for å finne gode løsninger. Vår erfaring fra både privat virksomhet og offentlig forvaltning gjør oss gode på å vurdere eiendommers utviklingsmuligheter ut fra tomteforhold og kommunale rammer.  

Plan- og byggesaksprosesser kan være uforutsigbare. Våre planleggere og ansvarlig søkere kjenner lovverket og krav fra offentlige myndigheter godt. De vil derfor være i forkant når det gjelder hvilke utfordringer som må adresseres til riktig tid, og sørge for smidige prosesser. Vi er opptatt av involvering og utvikling av planer som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk.  

Med medarbeidere i alle deler av landet som kjenner lokale forhold og behov, er vi ledende innen areal- og eiendomsutvikling i Norge.  

  • Martine Haaland

    Avdelingsleder Plan

  • Marianne Tenold

    Avdelingsleder Byggesak og eiendom

  • Kontakt oss