hender som legger lapper i ulike farger på ark

Strategi og prosess

Norconsult tilbyr skreddersydd strategi- og prosessledelse som en del av vår spisskompetanse i tidligfasearbeid. Dette omfatter eiendomsutvikling, kommuneplanlegging og annen overordnet planlegging.

Når vi jobber med strategiutvikling, strategiledelse og prosessledelse for offentlige og private aktører, er det forankret i vårt forsknings- og utviklingsarbeid, og utviklet i samarbeid med Norges ledende utdanningsinstitusjoner.   

Prosessledelse gjennomføres for eiendomsutviklere, kommuner og fylkeskommuner, offentlige etater, stiftelser og andre organisasjoner. Gjennomføringen av ulike prosess- og strategiløp baserer vi på forskningsbaserte metoder, studier, datainnsamling og kvalitative analyser. Vi utvikler helhetlige strategier med gode verktøykasser til bruk i etterfølgende planprosesser. Innsikten tilfører prosjektet konkret nytteverdi og kunnskapsmessig drahjelp til gjennomføringsfasen. 

I vårt arbeid med metodeutvikling fokuserer vi på praksisnær kunnskapsutvikling som kan gi effekter lokalt og nasjonalt. FNs bærekraftsmål bruker vi aktivt som rammebetingelser, og vi vektlegger balansen mellom sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Vi brenner for å forske på, utvikle kunnskap om, og se sammenhengen og synergier mellom proaktive prosesser i mindre lokalsamfunn.  

Kontakt oss for mer informasjon om strategisk byledelse, by- og bygdemiljøpakker, medvirkningsprosesser og fasilitering eller annen strategiutvikling.

  • Tine V. Gundersen

    Avdelingsleder Byutvikling

  • Tor Atle Odberg

    Senior prosjektleder 

  • Rina Brunsell Harsvik

    Senior prosjektleder 

  • Kontakt oss