Industrimaskiner

Mekanisk industri og vareproduksjon

Norconsult bistår produsenter i mekanisk industri og vi håndterer både utbyggingsprosjekter og modifiseringer i eksisterende anlegg. Optimale forhold for produksjonsutstyr og operatører er vårt mål, og vår kompetanse bidrar til god produksjonsflyt og fleksible bygg.

Vi har alle fagdisipliner som håndterer byggeprosesser, det vil si arkitekt, byggteknikk, brannteknikk, VVS, energirådgiving, elektro og automasjon, og i tillegg har vi kompetanse innen logistikk, LEAN-teknikk og flaskehalsvurderinger.  

Samlet kan vi bistå våre kunder i tidligfase med lønnsomhetstraktninger, kapasitetsvurderinger, gjennomføring av byggprosjekter, og i tillegg produksjonsforbedringer i driftsfase. Vi hjelper kunder med utarbeidelse av spesifikasjoner for utstyr og håndterer grensesnitt mellom utstyrsleverandører og støttesystemer.  

Omstilling er et nøkkelord for industrien, og det er viktig at bygningsmasse og teknisk infrastruktur er fleksibel med tanke på endringer i produksjon. Dette er forhold vi vektlegger i samarbeid med våre kunder.  

Norconsult har dyktige fagpersoner innen alle disipliner og deltar fra tidligfasestudier til detaljprosjektering og implementering. Våre lokalkontorer i Norden innehar betydelig kunnskap om lokale forhold, det gir høy verdi for alle våre kunder. 

  • Kristian Søreide

    Seksjonsleder industriseksjonen

  • Per Espen Kristofersen

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss