Bygning sett fra vei. Legevakt

Helsebygg og sykehus

Vi planlegger helsebygg, sykehus og laboratoriebygg med trygge, funksjonelle omgivelser for pasienter, brukere og ansatte. Vi tar hensyn til dagens og fremtidens behov, sikrer bærekraftige løsninger og tilrettelegger for god pasientbehandling og effektiv drift.

Våre erfarne rådgivere, arkitekter, ingeniører og prosjektledere jobber tett med kunden for å forstå deres mål og krav. Sammen utvikler vi løsninger som gir trygge, funksjonelle og bærekraftige helsebygg og som bidrar til bedre samhandling, tidsbesparelser og kostnadseffektivitet. 

Helsebygg, sykehus og omsorgsbygg skal ha en positiv innvirkning på mennesker og miljø. Derfor vektlegger vi redusert energiforbruk, økt ressursutnyttelse og et sunnere inneklima i slike prosjekter. Vi jobber kontinuerlig for å levere fremtidsrettede tjenester som oppfyller de strengeste kravene til kvalitet, sikkerhet og miljø.

Gjennom digitalisering, innovasjon og samarbeid finner vi effektive og kreative løsninger, og vi tar i bruk den nyeste teknologien og kunnskapen for å skape de beste resultatene.  

Vi er opptatt av å bygge sterke relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere og av å skape verdi for alle involverte parter i et prosjekt. Vi setter alltid kunden først og jobber hardt for å innfri deres behov og forventninger på en effektiv og profesjonell måte. 

Spesialavdelingen Sykehus og Renrom har erfaring fra en lang rekke renrom og sykehus, og kan i tillegg til å tilby tjenester innen planlegging og prosjektering, også tilby klassifisering og kontroll av renrom utført av CTCB-I sertifisert personell ved å utføre tester iht. ISO 14644 og GMP.

Avdelingen Sykehus og Renrom kan også utføre valideringstjenester av spesialutstyr som autoklaver, tørkeovner, trykkgivere m.m.

Årlig prosessvalidering er en forutsetning for vellykket smittevern, og dermed også for høyest mulig pasient- og/eller produktsikkerhet. Valideringen er også utgangspunkt for brukernes egen rutinekontroll. Norconsult kan bistå med Installation Qualification (IQ), Operation Qualification (OQ) og Performance Qualification (PQ)

  • Kåre Kallmyr

    Avdelingsleder Sykehus og renrom og markedskoordinator Sykehus

  • Kjersti Kvalheim Dunham

    Markedsområdeleder Bygg og eiendom

  • Kontakt oss