helsetun med bygg og grøntareale, dame som dytter en annen dame i rullestol i forgrunnen

Helse og omsorg

Å skape gode anlegg for helse og omsorg handler i stor grad om å forstå behovene, begrensningene og mulighetene for den gruppen mennesker vi skal planlegge for.

Gjennomtenkt arkitektur i  helse og omsorgsbygg

Byggene og uteområdene vi ferdes i har en større påvirkning enn vi kanskje tror. Det å skape fysiske rammer som stimulerer og beriker våre sanselige og rommelige opplevelser, er en viktig forutsetning både for oss som skaper rommene og for alle som skal oppholde seg der. 

Omsorg handler om verdighet for alle, og vi er opptatt av å finne frem til arkitektoniske løsninger som gjør hverdagen både enklere og mer forståelig for de vi tegner for. 

Dette er ulike grupper med ulike behov, fra multihandikappede unge mennesker, pasienter med kognitiv svikt, ulike typer autisme eller demenssykdommer. Løsningene må tilpasses de utfordringene de ulike sykdomsbildene gir. 

I møte med disse utfordringene, skal vi skape bygg, interiører, hager og uteområder som stimulerer og utfordrer sansene. Dette er avgjørende og spesielt viktig for livskvaliteten til brukerne. Hvis sansene ikke fungerer slik de gjorde før, så spør vi oss om hvordan vår arkitektur kan bidra til å stimulere disse. Vi bruker arkitekturens og materialenes iboende kvaliteter for å gjøre hverdagen bedre, enklere og ikke minst mer meningsfull for hver enkelt bruker. 

 • Siril Betten

  Fagnettverksleder Interiørarkitektur

 • Hilda Øftshus

  Fagansvarlig Landskapsarkitektur

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Helse og omsorg

  Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

  • Bygg og eiendom
  • Bygningsfysikk
  • Industri
  • Geoteknikk
  • Arkitektur
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Helsebygg og sykehus
  • Veg og gate

  Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus inneholder lokaler for distriktsmedisinsk senter med dialyseavdeling og røntgenavdeling, rehabiliteringstjenesten, legevakt, fastlegesenter, ambulansestasjon, familiens hus, barnevern, brannstasjon og sivilforsvarets beredskapsavdeling.

  idyllic town by the sea

  Samnangerheimen

  • Arkitektur
  • Helsebygg og sykehus

  Norconsult har prosjektert tilbygg til eksisterende sykehjem med 16 nye sykehjemsplasser, dagsenter og produksjonskjøkken.

  Hogsnes helsehus

  • Arkitektur
  • Interiørarkitektur
  • Bygg og eiendom
  • Bygningsfysikk
  • Industri
  • Vann
  • Brannsikkerhet
  • Geoteknikk
  • CFD og strømningsteknik
  • Veg og gate

  Tønsberg Kommune inviterte i september 2017 til en begrenset plan- og designkonkurranse for kommunens nye helsehus på Hogsnes. En enstemmig jury kåret Norconsult plan og arkitektur sitt forslag til konkurransens vinner.