Maskiner som jobber i en elv i en by

Geoteknikk

Vi jobber med å trygge verdier, for å sikre at du kan bo, jobbe og reise trygt. Vår kunnskap om grunnen og naturen skal bidra til høy kvalitet, bærekraftige løsninger og trygge omgivelser.

Geoteknikk handler om å forstå området og massene vi bygger med og i. De nordiske landene har store variasjoner, også når det kommer til grunnforhold. Vi er tilstede i store deler av Norden, for eksempel har vi i Norge geotekniske rådgivere fra Agder til Troms og Finnmark. Med vår lokalkunnskap bidrar vi til å løse utfordringer ved å bygge i og med løsmasser i nært samarbeid med andre fagrådgivere.  

Ledende geoteknisk fagmiljø

Vi har et av Norges sterkeste fagmiljøer innen geoteknikk, og vi tar i bruk innovative digitale løsninger for å forstå og løse problemstillinger knyttet til naturfare, fundamentering og grunnarbeider. Vi utfører alle type prosjekter, fra nye skoler og næringsbygg til landets største samferdsels- og infrastrukturprosjekter. Ta kontakt enten du jobber for en kommune eller et statlig foretak, og om du er eiendomsutvikler eller entreprenør. 

Vi vil gjennom samarbeid med deg som kunde forstå og optimalisere våre felles løsninger. På den måten kan vi sammen bidra til å redusere materialbruk og byggetid, ivareta våre omgivelser og sikre en trygg anleggsteknisk utførelse.  

Gjennom tidlig dialog og innhenting av informasjon, løser vi kompliserte og komplekse oppgaver. Vi legger vekt på samarbeid for å sikre at vi oppnår de beste resultatene for våre kunder og samfunnet som helhet. 

  • Christofer Klevsjø

    Gruppeleder, Geoteknikk - Trøndelag, Møre og Romsdal

  • Martin Holst ​

    Gruppeleder, Geoteknikk - Vestland og Rogaland

  • Kontakt oss