Maskiner som jobber i en elv i en by

Geoteknikk

Vi jobber med å trygge verdier, for å sikre at du kan bo, jobbe og reise trygt. Vår kunnskap om grunnen og naturen skal bidra til høy kvalitet, bærekraftige løsninger og trygge omgivelser.

Geoteknikk handler om å forstå området og massene vi bygger med og i. De nordiske landene har store variasjoner, også når det kommer til grunnforhold. Vi er tilstede i store deler av Norden, for eksempel har vi i Norge geotekniske rådgivere fra Agder til Troms og Finnmark. Med vår lokalkunnskap bidrar vi til å løse utfordringer ved å bygge i og med løsmasser i nært samarbeid med andre fagrådgivere.  

Ledende geoteknisk fagmiljø

Vi har et av Norges sterkeste fagmiljøer innen geoteknikk, og vi tar i bruk innovative digitale løsninger for å forstå og løse problemstillinger knyttet til naturfare, fundamentering og grunnarbeider. Vi utfører alle type prosjekter, fra nye skoler og næringsbygg til landets største samferdsels- og infrastrukturprosjekter. Ta kontakt enten du jobber for en kommune eller et statlig foretak, og om du er eiendomsutvikler eller entreprenør. 

Vi vil gjennom samarbeid med deg som kunde forstå og optimalisere våre felles løsninger. På den måten kan vi sammen bidra til å redusere materialbruk og byggetid, ivareta våre omgivelser og sikre en trygg anleggsteknisk utførelse.  

Gjennom tidlig dialog og innhenting av informasjon, løser vi kompliserte og komplekse oppgaver. Vi legger vekt på samarbeid for å sikre at vi oppnår de beste resultatene for våre kunder og samfunnet som helhet. 

 

Geoteknisk lab

Norconsult sitt geotekniske laboratorium er lokalisert i Molde. Vårt laboratorium har lang historie, tilbake til 1987, og samlokalisering med våre lokale geoteknikere gir mulighet for løpende rådgiving og oppfølging der det er behov for det.

I tillegg til å ta imot poseprøver av forskjellige materialer, kan vi skyve ut sylinderprøver med diameter fra 54 mm og opp til 92 mm, og vi har også utstyr for trimming av blokkprøver (miniblokk).

Vi bistår alt fra enkle rutineforsøk og visuell klassifisering for mindre prosjekter, til analyser i forbindelse med kvikkleireutredninger og større byggeprosjekter. Med avanserte forsøk kan vi bestemme deformasjonsegenskaper, bruddegenskaper og skjærfasthet av leirer.

Kommunene stiller ofte krav om analyse av jordprøve i forbindelse med private avløpsanlegg. Vi tar på oss analysering av denne type materiale, og presenterer dette i kornfordelings- og infiltrasjonsdiagram.

Vi har gode kontakter for transportmuligheter, så dersom det er behov for transport av prøver til vårt laboratorium, kan vi være behjelpelig med å finne gode løsninger.

  • Christofer Klevsjø

    Gruppeleder, Geoteknikk - Trøndelag, Møre og Romsdal

  • Martin Holst ​

    Gruppeleder, Geoteknikk - Vestland og Rogaland

  • Endre Magnus Høva

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss