3 personer rundt et bord med ipad og kaffekopp

Smart Teknologi

SmartTeknologi og bærekraftig digitalisering handler om å løse viktige samfunnsoppdrag på en kvalitetssikret og effektiv måte. Vi bidrar i utvikling av konsepter og prosjektforslag som gir merverdi i din virksomhet.

SmartTeknologi er ikke bare smarte dingser. En vellykket digitaliseringsstrategi er et resultat av smart samhandling gjennom en prosess der vi hjelper deg å holde behovet i sentrum, definere spesifikke utfordringer og oppdage muligheter for effektivisering. I tillegg til utvikling av konsepter og prosjektforslag, spesifiserer vi også funksjonsinnhold og systemarkitektur som sammenstilles til en helhetlig plan. Dette sikrer en fremtidsrettet og effektiv driftsmodell i din organisasjon. 

Integrasjon mellom ulike systemløsninger og teknologier bidrar til økt effektivitet, reduserte kostnader og bedre kvalitet og tilpasning i dine driftsmodeller. Gjennom å tenke smart kan innsamling av informasjon gjøres enklere og data kan deles raskt og sikkert mellom ulike aktører. Samtidig som du oppnår økte forbedringer, kan du tilrettelegge for kontinuerlig læring og berike datasett som kan bli viktig beslutningsgrunnlag for større endringer over tid. 

For å vite hvilken kombinasjon av teknologier som egner seg, må du konkretisere hva dere ønsker å oppnå. Smart teknologibruk er avhengig av samarbeid mellom ulike aktører, både i og utenfor egen virksomhet.  

Ta kontakt for en SmartPrat! 

  • Erlend Haugland Næs

    Avdelingsleder Energi og smartteknologi

  • Camilla Draugedalen

    Fagspesialist Smartteknologi (OT/ IT)

  • Gard Jenssen

    Fagspesialist Smarte Byer

  • Kontakt oss