Interiør bygg

VDC

I Norconsult bruker vi Virtual Design and Construction (VDC) som vår primære gjennomføringsmodell. Vår tverrfaglige rådgivergruppe arbeider tett med din organisasjon og for dine mål for å gi dine prosjekter økt verdi.

VDC forbedrer samhandlingen mellom aktørene i prosjektet der alle forplikter seg til felles mål. Som kunde vil du føle deg ivaretatt gjennom en transparent prosess der du hele tiden er involvert i planleggingen, samt de utfordringer og løsningsforslag som til enhver tid blir diskutert. Verdiskapningen vurderes kontinuerlig opp mot dine mål til f.eks. brukbarhet, drift, og bærekraft, i tillegg til prosjektmål som byggbarhet, sikkerhet, budsjett og fremdrift. 

Det handler om å tenke helhetlig, og ha troen på at de gode løsningene og den effektive fremdriften ligger i det gode samspillet mellom de involverte aktørene. Dette fordrer en systematisk arbeidsprosess som setter samhandling i system, og verktøy som bidrar til tverrfaglig samhandling og kommunikasjonsflyt mellom aktørene. Rammeverket skaper merverdi gjennom effektiv prosjektering, optimalisert bygging og økt kvalitet. 

 

Verktøy, prosess og metodikk  

Vi bruker bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i prosjekteringen, informasjonsdelingen og kommunikasjonen, samt i beslutningsprosessene. 
 
Integrated Concurrent Engineering/Samtidig prosjektering (ICE) er en målbasert møtemetodikk som bærer fremdriften av prosjektet. Hensikten er å redusere ventetid, øke beslutningstakten og ikke minst å finne de gode tverrfaglige og byggbare løsningene tidlig. Disse møtene er godt planlagt, med tydelige mål og godt forberedte deltakere.  
 
Prosessdelen av VDC kalles Project Production Management. Dette er en samling teknikker for å planlegge og styre prosessene i prosjektet, basert på Lean-prinsipper. Teknikkene lar oss avdekke avhengigheter og identifisere flaskehalser, og tilrettelegger dermed for kontinuerlig forbedring i løpet av prosjektet. Teknikkene utgjør grunnlaget for planlegging og gjennomføring av ICE-møtene og for kontinuerligvurdering opp mot målene.

  • Torkil Kind

    Gruppeleder Engineering Applications/BIM-leder konsern

  • Thomas Angeltveit

    Gruppeleder Digital Transformasjon

  • Kontakt oss