VR briller

VR/AR

Virtuell virkelighet (VR, Virtual Reality) og utvidet virkelighet (AR, Augmented Reality) gir deg og ditt prosjekt nye muligheter. Våre erfarne rådgivere har den brede kompetansen du trenger for å komme i gang.

VR- og AR-simuleringer gir oss mange muligheter til å utforske og lære på en ny måte. Vil du forstå ditt prosjekt bedre? Vil du kunne involvere driftspersonell tidlig i prosjekteringsfasen? Eller lære opp brukere av det nye anlegget før det står ferdig?  

Vi har bistått kunder med opplæring, kursing og simulering, samt tatt i bruk teknologien i forskningssammenheng. Våre brede fagmiljøer har alt av nødvendig teknisk utstyr som vi bruker i nye prosjekter, eller integrerer i allerede pågående prosjekter. 

Teknologien er her allerede og det er kun fantasien som setter begrensingene. Vi hjelper kundene våre med å identifisere utfordringene og utnytte mulighetene, slik at vi sammen finner de beste løsningene.  

Ta kontakt om du har spørsmål eller vil høre mer om vår kompetanse. 

Kontaktpersoner

Marius Jablonskis

Leder Digital Transformasjon

Thomas Fløien Angeltveit

Gruppeleder Innovasjon og ny vekst

Kontakt oss