VR briller

VR/AR

Virtuell virkelighet (VR, Virtual Reality) og utvidet virkelighet (AR, Augmented Reality) gir deg og ditt prosjekt nye muligheter. Våre erfarne rådgivere har den brede kompetansen du trenger for å komme i gang.

VR- og AR-simuleringer gir oss mange muligheter til å utforske og lære på en ny måte. Vil du forstå ditt prosjekt bedre? Vil du kunne involvere driftspersonell tidlig i prosjekteringsfasen? Eller lære opp brukere av det nye anlegget før det står ferdig?  

Vi har bistått kunder med opplæring, kursing og simulering, samt tatt i bruk teknologien i forskningssammenheng. Våre brede fagmiljøer har alt av nødvendig teknisk utstyr som vi bruker i nye prosjekter, eller integrerer i allerede pågående prosjekter. 

Teknologien er her allerede og det er kun fantasien som setter begrensingene. Vi hjelper kundene våre med å identifisere utfordringene og utnytte mulighetene, slik at vi sammen finner de beste løsningene.  

Ta kontakt om du har spørsmål eller vil høre mer om vår kompetanse. 

  • Marius Jablonskis

    Leder Digital Transformasjon

  • Thomas Fløien Angeltveit

    Gruppeleder Innovasjon og ny vekst

  • Kontakt oss