skolegård med lekeplass

Skole og barnehager

Byggene og uteområdene vi omgir oss med de første 20 årene av våre liv har stor påvirkning på oss. Fysiske rammer som stimulerer og beriker våre sanselige og romlige opplevelser er et godt utgangspunkt for å skape varig arkitektur.

Gjennomtenkt samspill mellom alle våre arkitektdisipliner; byggarkitektur, interiørarkitektur og landskaparkitektur skal smis sammen til gode læringsarealer.

Noe av det viktigste vi bidrar med i skole- og barnehageplanleggingen, er å skape stimulerende læringsplasser både inne og ute. Det gir brukerne et godt utgangspunkt til videre læring i livet. Dette er bygg og uteområder som skal tåle høy aktivitet og tung bruk.

Bærekraftig og inspirerende arkitektur

Vårt tverrfaglige fokus sikrer løsninger som fungerer for barn og ungdommer i alle situasjoner, enten det er i dyp konsentrasjon eller i stor aktivitet.  

De små og unge skal få mer ut av sine barnehager og skoler enn de tradisjonelt har vært planlagt for. Vi ønsker å påvirke menneskers trivsel ved å skape rom som stimulerer og inviterer til læring og mestring.

Vi vil skape romlige sammenhenger med mest mulig naturlig materialitet, fordi dette bidrar til bevisstgjøring av våre omgivelser. Barn og ungdom skal legge merke til kvalitetene i områder de oppholder seg i og ved. God estetikk og god kvalitet på omgivelsene blir med oss videre i livet, og påvirkningen begynner allerede i skolen og i barnehagen. 

Våre arkitekter, landskapsarkitekter og planarkitekter bistår deg i alle fasene av et prosjekt. 

 • Siril Betten

  Fagnettverkseder Interiørarkitektur

 • Hilda Øftshus

  Fagansvarlig Landskapsarkitektur

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen skole og barnehager

  Oversiktsbilde bygning

  Inderøy Oppvekstsenter Vest

  • Arkitektur
  • Bygg og eiendom
  • Vann
  • Skole og barnehager
  • Brannsikkerhet
  • Veg og gate
  • Bygningsfysikk
  • Geoteknikk
  • Interiørarkitektur

  Det nye oppvekstsenteret samlokaliserer flere skoler og barnehager. Bygget er lokalisert på Utøy i Inderøy kommune, i naturskjønne omgivelser. Uteanlegget er stort og innholdsrikt, til glede for både oppvekstsenteret og hele lokalsamfunnet.

  Wilds Minne skole – ny barneskole og idrettshall

  • Arkitektur
  • Bygningsfysikk
  • Skole og barnehager

  Kristiansand kommune skal bygge ny Wilds Minne skole på eksisterende tomt. Gjennom et tverrfaglig samarbeid har Norconsult vært førende i utviklingen av prosjektet fra Rom- og funksjonsprogram til mulighetsstudie, skisseprosjekt og forprosjekt.

  Skansemyren barnehage

  • Arkitektur

  Norconsult har prosjektert uteområdene til Skansemyren barnehage.

  Namdalseid skole

  • Brannsikkerhet
  • Industri
  • Geoteknikk
  • Arkitektur
  • Vann

  Namdalseid skole og idrettshall omfatter barne- og ungdomsskole og idrettshall for klassetrinnene 1-10 og bruttoareal 4 740 kvadratmeter. Idrettshallen har handballstørrelse og med tribuner på den ene siden. Totalt fire hovedgarderober er bygd i tilknytning til hallen/utearealer.