Tun med moderne bygg foran et lite vann

Kultur og idrett

Vi er med på å skape fantastiske idretts- og kulturarenaer over hele landet. Og her får vi virkelig spilt på vårt tverrfaglige fortrinn – for i disse prosjektene skal det meste kombineres.

Kulturbygg og idrettsbygg er gjerne store og komplekse, skal brukes av mange gjennom døgnet og fungere for en mengde ulike brukergrupper. Vi tror på at kultur frembringer god psykisk helse og at idrett og aktivitet fremmer livsmestring og glede i alle aldre. 

Viktigheten av kultur- og idrettsarenaene

Vi tegner og utvikler store badeland, idrettsparker, kulturhus, kino og teater – vi kan boltre oss i hele spekteret av bygg, parker, haller, scener og filmrom. Flerfunksjonelle til tusen og med krevende logistikk, teknikk og mekanikk.

Disse byggene er ekte samfunnsaktører, ofte er de selve navet i en liten kommune eller på et tettsted. Idrettsplasser og parker er gjerne gode følgesvenner til de store byggene og effekten de har på lokalsamfunnet kan ikke undervurderes. Vi heier på idrett og kultur, vi vil skape hverdagsmagi og legge til rette for den helt store stemningen når poden scorer sitt aller første mål. 


Arkitektur med mennesket i fokus

Noen sier idrett er kultur og andre hevder at dette må holdes atskilt. Vi er ikke så opptatt av politikken i dette, men liker å tenke på at vi er med på å gi kulturutfoldelse gode fysiske rammer og at vi kan være med på å løfte frem idrett og folkehelse gjennom våre prosjekter. 

  • Siril Betten

    Fagnettverksleder Interiørarkitektur

  • Hilda Øftshus

    Fagansvarlig Landskapsarkitektur

  • Kontakt oss