tunnel with blue and green lights

Lysdesign

Enten det er innendørs på arbeidsplassen eller utendørs i byrom og parker, spiller lysdesign en avgjørende rolle i å skape miljøer som inspirerer, engasjerer og forbedrer vår livskvalitet.  

Riktig bruk av lys hever kvaliteten på omgivelsene våre, og kan påvirke både helse, trivsel og opplevelse av trygghet, samt et byggs energieffektivitet. Utendørs belysning er avgjørende for hvordan vi opplever uteområder i mørket, og for følelsen av trygghet og sikkerhet. Lys påvirker også helse og velvære, og er et viktig grep i utformingen av bygg, slik som på arbeidsplasser og institusjoner. 

Norconsult har et av Norges ledende fagmiljøer innen lys. Våre lysdesignere planlegger helhetlige belysningsløsninger for våre kunder. Løsningene er sentrert rundt gode brukeropplevelser, og utarbeides for å støtte ditt prosjekts hensikt og funksjon. Vi samarbeider tett med tilgrensende fag gjennom alle faser av et prosjekt. På den måten utvikler vi solide, helhetlige løsninger tilpasset det enkelte prosjekt. 

Vi tilbyr også rådgivning innen dagslys, og utfører analyser og beregninger for optimalisering av bruk av naturlig dagslys innendørs. Godt dagslys er en verdifull kvalitet, som har stor påvirkning på både bruk, opplevelse og energieffektivitet i bygg. 

 • Heidi Skogstad Messiha

  Gruppeleder Lysdesign

 • Marianne Hegle

  Avdelingsleder

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen lysdesign

  Advokatfirmaet Schjødt - Tordenskiolds gate 12

  • Lysdesign

  Norconsult har prosjektert ny belysning for Advokatkontoret Schjødt i Tordenskiolds gate 12. Bygget har en sentral beliggenhet ved Rådhusplassen i Oslo, og har gjennomgått omfattende rehabilitering der gjenbruk av byggematerialer har hatt stort fokus. Belysningen er planlagt for å understøtte volumene, de historiske egenskapene til materialer, og gi en god atmosfære og opplevelse for de som bruker bygget

  Holmenkollbakken

  Holmenkollbakken

  • CFD og strømningsteknik
  • Bygg og eiendom
  • Arkitektur
  • Kultur og idrett
  • Lysdesign

  Holmenkollbakken, Norges mest berømte turistattraksjon, er etter ombyggingen blitt et monument som vitner om ingeniørkunst i verdensklasse. Norconsults tverrfaglige kompetanse var viktig for å komme i mål med en tidskritisk og teknisk krevende løsning.

  Nadderudhallen bygning

  Ny belysning for Nadderudhallen

  • Arkitektur
  • Kultur og idrett
  • Lysdesign

  Norconsult har prosjektert ny belysning i tillegg til oppgradering av lysstyring i Nadderudhallen. Oppgraderingen omfattet både innvendig-, utvendig- og fasadebelysning rundt idrettsbygget.

  Oversiktsbilde park

  Mjøsparken

  • Bygg og eiendom
  • Arkitektur
  • Samferdsel
  • Vann
  • Veg og gate
  • Havn og farled
  • Anleggsteknikk
  • Energi- og miljørådgivning
  • Bru
  • Forurenset grunn
  • Hydrogeologi og grunnvann
  • Ledningsanlegg for vann og avløp
  • Overvann og flom
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Kultur og idrett
  • Lysdesign

  Den innholdsrike Mjøsparken har blitt en skikkelig suksess som folkepark med tilbud til alle befolkningsgrupper. Den har greid å binde byen Brumunddal sammen med de attraktive strandområdene langs Mjøsa, til tross for at den firefelts brede E6 ligger mellom dem.

  trepaviljong i en park

  Sætreparken

  • Natur og landskapsinngrep
  • Arkitektur

  Norconsult har utformet og prosjektert totalrehabiliteringen av Sætreparken i Ytre Arna. Den historiske parken er gjenoppstått som et populært møtested for både barn og voksne.

  Stadionparken i Levanger sentrum

  • Arkitektur

  Norconsult har hatt tverrfaglig prosjektering av den 15 daa store aktivitetsparken midt i Levanger sentrum.

  Jotun AS nytt forskningssenter

  • Bygg og eiendom
  • Industri
  • Geoteknikk
  • Arkitektur
  • Prosjekt- og byggeledelse

  Norconsult har bistått med rådgivningstjenester på Jotuns forskningssenter og hovedkontor på Gimle i Sandefjord.

  Nye Fjellhamar barneskole

  • BIM
  • Brannsikkerhet
  • Bygningsfysikk
  • Industri
  • Energi- og miljørådgivning
  • Termisk Energi
  • Flomsikring
  • Geoteknikk
  • Grunnundersøkelser
  • Datasentre
  • Samferdsel
  • Bygg og eiendom
  • Arkitektur
  • Geo og miljø
  • Miljøkartlegging og ombruk
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Veg og gate
  • VVS

  I januar åpnet Norges største barneskole med plass til 1176 elever. Kunden er godt fornøyd med resultatet, og samspillsprosessen med byggherren, rådgiverne og entreprenørene i utbyggingsalliansen har vært både spennende og lærerik.

  Nesbru bo- og omsorgssenter

  • Bygg og eiendom
  • Industri
  • Arkitektur
  • Vann

  Nesbru bo- og behandlingssenter i Asker er en kommunal institusjon for personer med demens og med alderspsykiatriske og/eller rusrelaterte lidelser.

  Holmenkollen - Voksenåsen

  • Lysdesign

  Norconsult har utredet alternative løsninger, utarbeidet teknisk forprosjekt, utarbeidet reguleringsplan og detaljprosjektert ny hovedvannforsyning til Holmenkollen-Voksenåsen i Oslo kommune.

  Klinikk- og protonbygg - Radiumhospitalet

  • Arkitektur
  • BIM
  • Bygningsfysikk
  • Industri
  • Geoteknikk
  • Energi- og miljørådgivning
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Helsebygg og sykehus
  • Vann

  Norconsult bistår Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF med nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Norconsult bidrar med komplett prosjekteringsgruppe med alle fag; fra revidert skisseprosjekt, igjennom forprosjekt og detaljprosjekt samt oppfølging i byggeperiode.