park ved en strand med mange folk som soler seg

Parker, gater og byrom

Parker, gater og byrom skaper sosiale arenaer for mennesker og bidrar til grønne oaser for biologisk mangfold. Vår samfunnsoppgave som arkitekter og landskapsarkitekter er å utforme fellesarealet mellom byggene med god kvalitet og varige robuste løsninger.

Våre landskapsarkitekter utvikler grønne arenaer med respekt for natur og materialer der menneskers behov står i sentrum. Livet mellom husene skaper vi ved å forme sosiale møteplasser som sikrer livs-, bo- og bykvalitet. 

Arkitekter som jobber med naturen

Urban fortetting og klimaendringer gjør byer utsatt for overvann og oversvømmelser. Det handler om å bruke naturens prosesser for å håndtere regn og overvann og å la vannet være en ressurs i landskapet. Sammen bidrar vi til å en felles bærekraftig fremtid med blågrønne løsninger.  

Tverrfaglige løsninger

Vår ekspertise ligger i å se helheten i veven av tverrfaglige løsninger. Sammen gjenbruker og videreutvikler vi kunnskapen fra alle våre små og store prosjekter, enten det er fra åpning av små bekker og beplantningsplaner eller store byggeprosjekter og byplansoppgaver. Det er gjennom vår tverrfaglige erfaring at vi sikrer helhetlig utformede løsninger som ivaretar alle hensyn og behov fra bestiller til bruker.  

 • Hilda Øfsthus

  Fagansvarlig Landskapsarkitektur

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Parker, gater og byrom

  Adiabata ny botanisk hage i Bergen

  • Arkitektur

  Norconsult har fått i oppdrag av Universitetet i Bergen med Adiabata botaniske hage å utvikle hagen på Milde til en moderne botanisk hage av internasjonal standard

  Nedre Foss

  • Arkitektur

  Nedre Foss bypark på Grünerløkka i Oslo ble i 2008 utlyst som åpen internasjonal konkurranse, som Norconsult vant.

  Stadionparken i Levanger sentrum

  • Arkitektur

  Norconsult har hatt tverrfaglig prosjektering av den 15 daa store aktivitetsparken midt i Levanger sentrum.

  Park flyfoto

  Rismelparken i Steinkjer sentrum

  • Industri
  • Arkitektur

  Norconsult har hatt tverrfaglig prosjektering av den 4 daa store aktivitetsparken midt i Steinkjer sentrum.

  Operastranda

  • Arkitektur

  Norconsult har utført detaljprosjektering av strand samt tilhørende grøntarealer på Bjørvikautstikkeren syd for Operaen i Oslo sentrum.