Industrianlegg

Teknisk sikkerhet

Våre rådgivere i Norconsult er eksperter på teknisk sikkerhet som handler om å forstå risikobildet og finne effektive tiltak for å forhindre eller begrense skadeomfanget dersom det skjer en ulykke.

Vi har lang og bred erfaring innenfor mange områder, som for eksempel hydrogen og ammoniakk, CCS (Carbon capture and storage), kraftverk, kjemisk industri, metallindustri, bygg, steinindustri, samt olje og gass. 

Innenfor teknisk sikkerhet kan vi kan hjelpe deg med: 

 • Disiplinansvar i forprosjekter og detaljprosjekter  
 • Fareidentifikasjon, for eksempel HAZID (Hazard Identification)
 • Kvalitative risikoanalyser  
 • Kvantitative risikoanalyser, inkludert QRA (Quantitative Risk Assessment) for storulykkebedrifter 
 • Sikkerhetsstrategier for farlig stoff  
 • Strategier for brannbekjempelse og tiltak mot eksplosjon  
 • Prosjektering av sikkerhetssystemer, som 
  • Områdeklassifisering og tennkildekontroll 
  • Brann- og gassdeteksjon 
  • Rømningsveier 
  • Brannbekjempelse i samarbeid med en egen brannsikkerhetsgruppe 
  • Prosessikkerhet  

Kontaktpersoner

Gro Aanesland Dahle

Gruppeleder, Risikostyring og teknisk sikkerhet

Sondre Stette

Avdelingsleder Sikkerhet

Kontakt oss

Prosjekter innen Teknisk sikkerhet