Solceller og solenergi på tak i by

Solkraft

Vi trenger mer ren, fornybar energi. For å nå målene om økt produksjon på en skånsom måte, må vi utnytte solenergien bedre.

Norge var en gang i verdenstoppen i utbygd solenergi. Da teknologien var dyr, og det ikke ble bygget store solkraftverk noe sted, ga det lille solcellepanelet på ytterveggen kjærkomment lys i den lille hytta i fjellheimen.  

I dag er solkraft den raskest voksende energikilden i verden. Norge og Norden har gode solressurser – spesielt på sommeren – og det installeres lønnsomme solcelleanlegg på stadig flere bygg. I lys av det enorme behovet for ny kraftproduksjon, kommer også de første bakkemonterte solkraftverkene i Norge. Tre tiår senere fungerer solcellepanelet på hytteveggen fremdeles, og det forklarer suksessen til solenergi: lang levetid og lave driftskostnader gir lønnsom energiproduksjon. 

Enten det er solcelleanlegg integrert i fasaden av en skole på Sørlandet, solkraftverk med sauebeite i Innlandet, elektrifisering av landsbyer i Afrika eller flytende solkraftverk på en innsjø, fokuserer vi på det samme i oppdragene våre: høy og kostnadseffektiv energiproduksjon på bærekraftig måte, i samarbeid med kundene våre.  

Vi har et av de største og mest erfarne fagmiljøene i Norden innen solenergi, og vi bistår kundene våre med alt fra å finne de beste arealene via støtte i konsesjons- og byggeprosesser til å sørge for at anleggene produserer strøm som forutsatt gjennom hele levetiden. 

  • Morten Gleditsch

    Solkraftverk på bakken

  • Mari Lauglo

    Solcelleanlegg på bygg og helhetlige områdeløsninger

  • Sigbjørn Grini

    Måling og analyse av solressurs og klima 

  • Kontakt oss