3d modell på mobil i en gravemaskin

Anleggsteknikk

Vi har et stort fagmiljø med bred erfaring og spisskompetanse innenfor anleggsteknisk prosjektering og gjennomføring. Vi prosjekterer anleggstekniske løsninger i oppdrag innen samferdsel, infrastruktur, industri og næring.

Innenfor anleggsteknikk opererer vi i et svært bredt tverrfaglig spekter, og i samspill med øvrige fagmiljøer utarbeider vi planer for anleggsgjennomføring, massehåndtering, tomteopparbeidelse, faseinndeling, fremdrift, kostnader og usikkerhet i ulike prosjekter. Vi har i flere oppdrag tett samarbeid med ulike byggherrer og entreprenører, med både planarbeid og i oppfølging byggeplan og utførelse.  

 

Typiske tjenester Norconsult leverer innen anleggsteknikk: 

Anleggsgjennomføring og fremdriftsplanlegging: 

 • Tilrigging og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Riggområder, anleggsveier, tomteopparbeidelse, faseplaner, angrepspunkter, .m.m. 
 • Prosjektering og koordinering for byggbare løsninger og utarbeidelse av byggeplan og funksjonsbeskrivelser, fremdriftsplaner, faseplaner, kapasitetsberegninger og kostnadsoverslag. 
 • Planlegging og bygging av tunneler og bergrom, produksjon av byggematerialer i steinbrudd og massforflytting 
 • Vurderinger og planlegging av gjennomførbarhet av prosjekter og markedssituasjon. 
 • Sikre kontraktuell robusthet i utvikling av konkurransegrunnlag og bidra til reduksjon av risiko (økonomi, kontrakt, miljø, SHA, KS) i løsningsutvikling.

Massehåndtering og bærekraft: 

 • Massehåndteringskonsepter, massebalanse, deponi, foredling/knusing, anvendelse og logistikk 
 • Sikre bærekraftighet i løsningsutviklingen. 
 • Vurderinger av påvirkning på ytre miljø. 
 • Jens Petter Henriksen

  Avdelingsleder Tunneler og fjellanlegg

 • Kontakt oss