Togstasjon ved elven

Samferdselselektro

Vi er en ledende og uavhengig leverandør av ingeniørtjenester innen samferdselselektro. Vi ivaretar alle planfaser fra tidlig konseptfase til regulering, detalj- og byggeplan samt oppfølging i byggetid.

Vi designer og prosjekterer alle elektrotekniske installasjoner for alt fra de største samferdselsprosjektene innen vei og gate, jernbane og sporvei, lufthavner, havner og farleder, til mindre infrastrukturprosjekter for privat- og offentlig sektor. Vi har erfaring med ulike entrepriseformer, fra utførelse- til totalentreprise og samspillsentrepriser.  

Ofte skjer utbyggingene på anlegg i drift og vår prosjektering parallelt. Våre leveranser omfatter alle delfag innen samferdselselektro fra blant annet høyspent forsyning og transformasjon til lavspent forsyning av installasjoner, instrumentering, automatisering, driftskontroll, Ekom/Tele, kontaktledning, banestrømforsyning og signal. 

Gjennom vår prosjektering setter vi trafikkoperatørene på Bane NORs fire togledersentraler og SVV’s fem veitrafikksentraler i stand til å overvåke og styre flyten i trafikken i landet vårt på en sikker måte, samt gripe inn og omdirigere trafikk ved hendelser 

Vi har ambisiøse mål i dette landet og vi er en ledende rådgiver innen elektrifisering av kollektivtransport på land og til sjøs som bidrar sterkt til planlegging og gjennomføring av nasjonal ladestrategi. Vi er en stor el.-bilnasjon, men ikke i mål. Tungtransport og anleggsmaskiner står for tur. Sirkulærøkonomi og gjenbruk står sterkt i gjennomføring av våre prosjekter. 

  • Kristian Strand

    Avdelingsleder Samferdsel bane elektro

  • Roger Alfredsen

    Avdelingsleder Samferdsel vei elektro

  • Kontakt oss