moderne hus ved vannkant, bygget inn i bergets naturlige formasjon

Industriarkitektur

I en bærekraftig industriarkitektur er det viktig å planlegge smarte bygg som ikke er større enn de trenger å være. De må ha rasjonelle planløsninger og må være laget av bærekraftige materialer og ha en detaljering som står seg godt over lang tid. Det er det vi i Norconsult mener med varig arkitektur.

Varig industriarktiektur

Vi planlegger bygg og anlegg innen alle våre tjenesteområder. Norsk industri- og arkitekturhistorie kan vise til bygg med god design, som er tegnet av anerkjente arkitekter, og som har stått seg godt i over 120 år. Industribyggene er komplekse, og det ligger mye spesialisering bak det å forstå hva som skal til for at et industribygg skal bli vellykket. Våre arkitekter har lang erfaring og meget bred kompetanse på dette feltet.  

Vi tegner små og store kraftstasjoner, vannrenseanlegg, verksteder, brannstasjoner, gjenvinningsstasjoner, fabrikker, datalagringssentre, høydebassenger, oppdrettsanlegg med visningssentre med mer.. Det er behov for større tverrfaglig forståelse i denne type prosjekter. Vi jobber derfor tett sammen med ingeniørfagene for å sikre de best mulige løsningene.  

Inspirert av mennesker

En viktig ting som kjennetegninger planlegging av industribygg, er at de nesten alltid inneholder arbeidsplasser, i tillegg til å utgjøre en viktig funksjon når det gjelder hva bygget skal produsere. Dette motiverer oss. Vi er opptatt av at byggene skal være funksjonelle og vakre, og stå seg godt i det miljøet de befinner seg i.  

  • Kate Holm

    Markedskoordinator Arkitektur

  • Hilda Øftshus

    Fagansvarlig Landskapsarkitektur

  • Kontakt oss