3D modell av industribygninger på øy

Olje og gass

50 år med utbyggingsprosjekter har gitt Norconsult omfattende erfaring og bred, tverrfaglig kompetanse i olje- og gassindustrien. Vår industrielle ekspertise og lokale tilstedeværelse gjør oss ledende på rådgivningstjenester ved de store terminalanleggene langs norskekysten.

Norconsult er en uavhengig leverandør av ingeniørtjenester til olje- og gassindustrien – onshore og offshore, der vi ivaretar hele verdikjeden fra studier og tidligfase til detaljering, planlegging og bygging.  

Utbygging av landanlegg krever kapasitet, bred faglig kompetanse og forståelse for bygging av komplekse anlegg med mange involverte og høye krav til fremdrift. Ofte skjer utbyggingene på eksisterende anlegg i drift. Erfaring, tverrfaglig samarbeid samt forståelse for anleggsutførelse, kontraktsstrategi, planlegging og gjennomføringsmodell er kritisk for et vellykket prosjekt.  

I forbindelse med små og store prosjekter ved de landbaserte terminalanleggene i Norge har Norconsult opparbeidet seg denne kunnskapen i nært samarbeid med operatører og EPCIC-aktører (totalentreprenører).  

Landanleggene har behov for oppgraderinger og robustgjøring for en forlenget levetid og for at kommende generasjoner skal ha en sikker energiforsyning. Industrien er samtidig i endring mot mer bærekraftige løsninger. Norconsult bidrar aktivt til dette grønne skiftet gjennom deltagelse i flere prosjekter med oppgradering, elektrifisering, karbonfangst og lagring samt energigassproduksjon i tilknytning til landterminaler for olje og gass. 

 

Våre hovedleveranser omfatter alle fag innen bygg- og anleggsarbeider, som blant annet:

 • Arkitekt
 • Stål
 • Betong
 • Prosess
 • VVS
 • Elektro og automatisering
 • Infrastruktur
 • Ytre miljø
 • Arbeidsmiljø 
 • Gisle H. Fagerlid

  Avdelingsleder

 • Per Kristian Nesse

  Rådgiver Olje og gass

 • Stian Carl Erichsen

  Prosjektdirektør Energigasser

 • Jørgen Flatholm

  Prosjektleder

 • Kontakt oss