termisk energi, anlegg med rør for energilagring

Termisk Energi

Termisk energi brukes til å produsere elektrisitet, varme bygninger og varmtvann, og for å drive industrielle prosesser. Det er avgjørende å utnytte denne energien på en bærekraftig måte for å redusere vårt avtrykk på miljøet og sikre en mer bærekraftig fremtid.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor energiproduksjon og energidistribusjon, som inkluderer fjernvarme og fjernkjøling. 

Våre eksperter er spesialiserte innen energiøkonomisering og energieffektivisering (Enøk), energimerking og energiledelse. Vi hjelper bedrifter og offentlige virksomheter med å redusere energiforbruket og kostnadene. Vi har også lang erfaring med prosjektering av varmepumper, kjølemaskiner og grunnvarmeanlegg. Vi designer energisystemer for alt fra isbaner til dampanlegg. 

Bærekraftig energiproduksjon

Vi har høy kompetanse på å utnytte spillvarme og bioenergi, og kan hjelpe til å identifisere de mest bærekraftige og økonomiske løsningene for energiproduksjon og kjøling. Energibrønner kan utnytte geotermisk varme og kjøling, og våre energisentraler er skreddersydd for å dekke spesifikke energibehov. 

 • Lars Sigurd Eri

  Gruppeleder

 • Erlend Haugland Næs

  Avdelingsleder

 • Morten Høigaard

  Gruppeleder

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Termisk energi