Hardangerbrua

Bru

Norconsult har et av Norges fremste brumiljø med bred erfaring og spisskompetanse innen alle brutyper. Vi jobber med digitalisering og bærekraft i praksis og er i verdenstoppen innen heldigitale leveranser.

Av brutyper vi leverer kan det nevnes hengebruer, skråstagbruer, flytebruer, fritt-frembygg bruer, buebruer, bjelkebruer, platebruer, fagverksbruer, svingbruer, sprengverksbruer og andre samferdselskonstruksjoner. Alle våre bruer kan utføres i BIM xD (Full BIM).

Vi har kompetanse på alle konstruksjonsmaterialer i bruer, som betong, stål og tre, i tillegg har vi inngående kunnskap om forsterkning og rehabilitering av bruer og utfører bruinspeksjoner. 

Ved prosjektering av bruer gjør vi vurderinger i samråd med våre oppdragsgivere innenfor bærekraft, anleggsgjennomføring, estetikk, levetid og økonomiske hensyn. Dette gjøres ofte i samspill med flere av våre andre fagmiljøer hos oss og vi har muligheten til å dra inn kompletterende spisskompetanse fra alle fag i Norconsult ved behov. Brumiljøet er delaktig i alle planfaser fra enkle mulighetsstudier, skisseprosjekt og forprosjekt til byggeplan og oppfølging. 

 

Typiske bru-tjenester vi leverer: 

 • Prosjektering av store og spesielle bruer 
 • Prosjektering av bruer og andre samferdselskonstruksjoner i tverrfaglige prosjekter 
 • Benytte de fremste fagfolkene og metodikkene for bedre bærekraft i prosjekter 
 • Digital prosjektering og tegningsløse konstruksjoner (BIM xD) for bedre kvalitet 
 • Oppfølging på byggeplass, også for heldigitale prosjekter. 
 • Klassifisering av eksisterende bruer 
 • Bruinspeksjoner og utarbeidelse av grunnlag for bruvedlikehold 
 • Asbjørn Gjerding-Smith

  Leder bruer, Norconsult Sandvika

 • Eirik Wie Furunes

  Leder bruer, Norconsult Bergen

 • Bård Fredrik Linge

  Leder bruer, Norconsult Trondheim

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Bru

  Hardangerbrua

  • Bygningsfysikk
  • Bru
  • Bygg og eiendom
  • Miljøkartlegging og ombruk

  Hardangerbrua er en tofelts hengebru med gang og sykkelveg. Brua er den lengste hengebrua i Norge med et hovedspenn på 1310 meter, og innenfor de ti lengste hengebruene i verdenssammenheng.

  Åstfjordbrua

  • Bru
  • Geoteknikk

  Norconsult har optimalisert løsning og utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag, samt bidratt til teknisk oppfølging for bygging av ny bru over Åstfjorden i Trøndelag.

  Bruinspeksjon Stavanger bybru

  • Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg (ROT)
  • Bru
  • Industri

  Norconsult har på vegne av Statens vegvesen Region vest/Rogaland fylke gjennomført en spesialinspeksjon av Stavanger bybru på fylkesveg 4566 i Stavanger sentrum.

  Bjørnafjorden flytebru

  • Bygningsfysikk
  • Bru
  • Havn og farled

  Ulike brukonsepter er vurdert, men etter vesentlige kostnadsreduserende tiltak foreslått av Norconsult, er det flytebru-konseptet som kommer best ut økonomisk. Norconsult har vært involvert i to faser med konseptutredning av flytebru i dette grensesprengende prosjektet.