Skole med grønne uteområder

Energi- og miljørådgivning

Energi- og miljørådgivning handler ikke bare om energiberegninger og klimagassberegninger, men også om å ta i bruk smartteknologi og livsløpsberegninger for å oppnå bærekraftige løsninger.

Vår tilnærming inkluderer bruk av smartteknologi for å trekke lærdom fra eksisterende bygg, slik at vi kan utvikle nye løsninger som bedre imøtekommer bygningenes behov. Vi søker energiambisjoner som gir høyest nytteverdi i våre kunders prosjekter, og understøtter disse ambisjonene med livsløpsberegninger og energianalyser. Vårt fokus strekker seg over hele bygningens levetid for å sikre langvarig bærekraftighet.

Fremtidsrettet tilpasning

Når miljø kobles tett opp til EUs taksonomi og finans, må vi i større grad enn tidligere vurdere den helhetlige miljøpåvirkningen i et prosjekt. Vi foretar tradisjonelle klimagassberegninger, materialvurderinger og miljøoppfølging. Vi er opptatt av at bærekraftsertifiseringer skal gi en økonomisk verdi og bidrar til å redusere overgangsrisikoen for våre kunder.  

Når et bygg tilpasses fremtidige krav og bruksformer vil det beholde sin verdi. Hvilke tiltak som skal iverksettes avhenger av det enkelte prosjekt og av kundens behov og ambisjoner. Det kan innebære tilrettelegging for ombruk, styring av tekniske anlegg, sikring av fleksibilitet knyttet til bruk eller annet. Alle prosjekter er ulike, men nødvendigheten av gode rådgivere som kjenner fagfeltet gjelder for alle prosjekter.  

  • Ingrid Hole

    Fagekspert energi- og miljøambisjoner

  • Sophie Thøgersen

    Fagekspert klimagassberegninger og LCA

  • Kontakt oss