Skole med grønne uteområder

Energi- og miljørådgivning

Energi- og miljørådgivning handler ikke bare om energiberegninger og klimagassberegninger, men også om å ta i bruk smartteknologi og livsløpsberegninger for å oppnå bærekraftige løsninger.

Vi benytter smartteknologi for å lære av eksisterende bygg, slik kan vi utvikle nye løsninger som bedre oppfyller byggenes behov. Vi søker energiambisjoner som gir høyest nytteverdi i våre kunders prosjekter, og understøtter disse ambisjonene med livsløpsberegninger og energianalyser. Vi er opptatt av bærekraft i hele byggets levetid.  

 

Miljørådgivning 

Når miljø kobles tett opp til EUs taksonomi og finans, må vi i større grad enn tidligere vurdere den helhetlige miljøpåvirkningen i et prosjekt. Vi foretar tradisjonelle klimagassberegninger, materialvurderinger og miljøoppfølging. Vi er opptatt av at bærekraftsertifiseringer skal gi en økonomisk verdi og bidrar til å redusere overgangsrisikoen for våre kunder.  

Når et bygg tilpasses fremtidige krav og bruksformer vil det beholde sin verdi. Hvilke tiltak som skal iverksettes avhenger av det enkelte prosjekt og av kundens behov og ambisjoner. Det kan innebære tilrettelegging for ombruk, styring av tekniske anlegg, sikring av fleksibilitet knyttet til bruk eller annet. Alle prosjekter er ulike, men nødvendigheten av gode rådgivere som kjenner fagfeltet gjelder for alle prosjekter.  

Kontaktpersoner

Ingrid Hole

Fagekspert energi- og miljøambisjoner

Sophie Ness Thøgersen

Fagekspert klimagassberegninger og LCA

Kontakt oss