Flom blant gårdsbruk i Gausdal

Flomsikring

Klimaendringer fører til mer ekstremvær og nedbør, noe som øker risikoen for flom, erosjon og overvannsproblemer langs vassdrag, i byer og tettsteder.

De samfunnsmessige konsekvensene og kostnadene ved flom er enorme, men mange små og mellomstore kommuner har likevel ikke ressurser til å jobbe forebyggende med flomsikring. I stedet brukes det store ressurser på å rydde opp når det først har gått galt.  

Det kan være store samfunnsmessige og økonomiske fordeler ved å gjennomføre sikringstiltak før skaden er gjort, både for å sikre eksisterende bygg og anlegg, og i utredning av planer om ny utvikling. Norconsult har lang erfaring med prosjektering av flomsikringstiltak, fra tidlig konseptutredelse, gjennom detaljprosjektering og videre til byggeledelse og kontroll.  

Flomsikring omfavner svært mange fagområder, inkludert hydrologi, hydraulikk, naturmiljø, habitatforhold, sedimenttransport, flomskred, landskap og arealplanlegging for å nevne noen. I de fleste tilfeller påvirker flomsikringstiltak bebyggelse og annen infrastruktur langs elver, det kan være vei og bane, bruer, kulverter, VA-nett og elektro.  

For vellykket gjennomføring av oppdrag stilles det krav til den tverrfaglige prosjektledelsen og bruk av multifunksjonelle og klimatilpassede løsninger. Vårt mål er å skape helhetlige og bærekraftige løsninger med et godt samspill mellom den tekniske utformingen av sikringstiltakene og tilpasning til lokale forhold og naturmiljø. Dermed dekker tiltakene ikke bare funksjonen som flomsikring, men de faller også godt inn i landskapet og de naturlige omgivelsene.  

Kontaktpersoner

Daniel Fossberg

Gruppeleder Flomsikring

Julie Scott-Hansen

Ingeniør Flomsikring

Kontakt oss

Prosjekter innen Flomsikring