ingeniører inspiserer vannkraftverk

Digitalisering i vann og avløp

Vår brede erfaring med heldigital prosjektgjennomføring av vann- og avløpsprosjekter gjør at du kan være trygg på god informasjonsflyt og at vi ivaretar denne gjennom hele prosjektforløpet

Med dagens etterslep på infrastruktur innen vann og avløp i Norge, er kravene til informasjonsforvaltning viktigere enn noensinne. Derfor er vi spesielt opptatt av å bruke den beste teknologien til å effektivisere og kvalitetssikre informasjonsflyten i livsløpet til anleggene som bygges. 

Modelldrevet planlegging bidrar til økt eierskap og forståelse av tverrfaglige utfordringer som bør løses før man står i grøfta. Vi har god erfaring med å løfte blikket fra tegnebrettet og veilede deg som kunde i bruk av skybaserte innsynsløsninger for informasjonsmodeller (BIM). Modellene gir deg tilgang på langt mer verdifull informasjon enn hva tradisjonell arbeidsmetodikk tillater. 

Når ditt anlegg er bygget og skal forvaltes i driftsfasen er vi opptatt av å tilrettelegge overgangen slik at verdifull informasjon ikke går tapt i grensesnittet mellom forvaltningssystemet (GIS) og prosjektets digitale tvilling (BIM). 

  • Sindre Øystese

    BIM-strateg: Vann og avløp

  • Kontakt oss

    Prosjekter innen Digitalisering i vann og avløp