Person som jobber med mikroskop

Farmasøytisk industri

Norconsult har et ledende miljø for rådgivning innen farmasøytisk industri og legemiddeltilvirkning. Vi tilbyr prosjektering- og valideringstjenester for virksomheter som produserer farmasøytiske ingredienser, ferdige legemidler eller medisinsk utstyr.

Våre tjenester innen farmasøytisk industri og legemiddeltilvirkning er rettet mot byggherrer, entreprenører, leverandører og andre aktører. Våre rådgivere er spesialister i sitt fag og arbeider tett med andre disipliner etter våre kunders behov, inkludert QA/QC og GMP-spesialister og andre basisfag. 

Norconsult har erfaring med alle prosjektfaser – fra skissestadiet til gjennomføring. Vi yter også støtte til driftsfase, blant annet produksjonsstøtte og tilstandsvurderinger, utstyrsanskaffelser. 

Våre tjenester innen ombygging og nybygg av produksjonsrom og fabrikker er etterspurte, dette inkluderer design av renrom og støttesystemer for tilvirkning og prosess. Vurderinger og optimalisering av prosesser, samt anskaffelser og installasjon av nye systemer eller utstyr, er tjenester som verdsettes av våre kunder.

Norconsults spesialister har lang erfaring og høy kompetanse på blant annet prosessutstyr, støttemedier til prosess, anskaffelse samt validering og kvalifisering av utstyr og systemer. Vi benyttes ofte som sparringspartnere og rådgivere i drift og tidligfase. 

  • Carl Petter Larsson

    Markedskoordinator Farmasøytisk industri og Næringsmiddel

  • Frank Roald Eikaas

    Gruppeleder QAS

  • Per Espen Kristofersen

    Avdelingsleder Industriell prosess og ventilasjon

  • Kontakt oss