Mennesker foran skjerm

Digital prosjektgjennomføring

Bruk av teknologi og digitale hjelpemidler i oppdragene øker i takt med forventninger og krav til bærekraft, samfunnsnytte, kvalitet og lønnsomhet. Våre erfarne rådgivere i Norconsult bruker bransjens beste teknikker og verktøy innenfor digital prosjektgjennomføring.

Vi har som mål å være bransjeledende på digitalisering, og vår beste praksis har vi valgt å kalle digital prosjektgjennomføring. 

Vår evne til å skape verdi for kundene ligger i samspillet mellom mennesker, prosess og teknologi. Helt konkret gjør vi dette gjennom å benytte veletablert praksis innenfor VDC, Lean og BIM. For prosjekter med høye digitale ambisjoner stiller vi i tillegg med bransjeledende kompetanse og metoder knyttet til digital transformasjon, informasjonshåndtering (ISO 19650), AR/VR, drone/scan, robotisering/automasjon og programvareutvikling. 

Våre rådgivere tilpasser prosjektgjennomføringsmodellen til dine krav og behov i hvert enkelt oppdrag, samtidig som vi tar i bruk det beste av våre metoder. Vi jobber aktivt for at våre leveranser skal gi størst mulig verdi for deg. 

  • Thomas Angeltveit

    Avdelingsleder Digital transformasjon

  • Kontakt oss