Stort rør under bakken

Ledningsanlegg for vann og avløp

Norconsult prosjekterer alle typer ledningsanlegg for offentlige og private kunder – fra løsningsvalg, hovedplaner, kostnadsberegning og forprosjekt til detaljprosjektering, anbudsdokumenter og byggeledelse.

Vi finner de bærekraftige og kostnadseffektive løsningene for vann- og avløpsledninger. Våre medarbeidere over hele landet prosjekterer hovedledninger og stikkledninger innen alle kategorier; trykkledninger, gravitasjonsledninger, grunne ledninger, sjøledninger, rør i gangbare kulverter, fellesføring med annen infrastruktur, ledninger i borehull og innvendig rehabilitering av eksisterende ledninger.  

Vi har høy kompetanse innen materialvalg, grøfteløsninger og alle typer kumkonstruksjoner. Vi vurderer tradisjonell frostfri forlegning opp mot grunne ledninger der kostnader, gjenbruk og miljøforhold i et livsløpsperspektiv legges til grunn, og samarbeider tett med Norconsults fagmiljø innen geoteknikk, ingeniørgeologi, vei og landskap.   

Vi har et stort fagmiljø som jobber med modellbasert gjennomføring med 3D og BIM. Dette gir deg raske leveranser og tilgang til spisskompetanse for de mest kompliserte oppgavene. 

Kontaktpersoner

Ina Bekkum

Avdelingsleder Vann - Transportsystemer og Samferdsel

Håvar Brøndbo

Avdelingsleder VA og Samferdsel

Svein Storrvik

Prosjektdirektør

Kontakt oss