Undervannskartlegging med ROV

Inspeksjon med ROV (remotely operated vehicle) er en spesialtjeneste i Norconsult for tilsyn av objekter under vann. Spesielt i forbindelse med tilstandskontroll innen vannkraft, men også i andre sammenhenger. Dette gir store fordeler når nedtapping er kostbart eller ikke gjennomførbart, og løser store HMS-utfordringer. Norconsult har benyttet mini-ROV siden 2001 og har gjennomført 250 oppdrag i Norge og internasjonalt.

Norconsult besitter utstyr med rekkevidde på opptil 600 meter, og dybde-rating opptil 1000 m. Vi kan tilby ROV med lys, kamera, laser, sonar, tykkelsesmåler, samt et posisjoneringssystem. Dette muliggjør god dokumentering og oppmåling av objekter, selv der sikten er svært dårlig. Utstyret er kompakt og kan fraktes med personbil, ATV, snøscooter og helikopter.

yellow submarine robot
Periodisk inspeksjon av dykkede brufundamenter.

Norconsult er også samarbeidspartner med dykkerfirmaet O.E. Hagen for inspeksjon og 3D-skanning av lengre vannfylte tunneler og andre undervannskonstruksjoner. O.E. Hagen drifter en større ROV, mens Norconsult står for kvalitetssikring og rapportering med kvalifiserte fagpersoner. ROV-en har en maksimal rekkevidde på 6 km fra entringspunktet, dvs. opptil 12 km ved mulighet for entring i begge ender.  Resultatet kan benyttes frittstående eller for integrering i BIM prosjektering. Utstyret er delt opp i flere moduler for eventuell helikoptertransport.

3d scan av elv
Etterbehandlet 3D-skanning. Vurdering av ras og oppdemmet vannvolum.

Les mer om ROV og undervannsinspeksjon her:

Ta kontakt om du har en oppgave som fremstår umulig!

  • Theo Lindholm

    Seniorrådgiver - Vannveiskonstruksjoner

  • Lars Røed Ramstad

    Seniorrådgiver - Vannveiskonstruksjoner

  • Kontakt oss