brygge ved en togstasjon med små båter som ligger fortøyd

Samferdselsarkitektur

Alle våre prosjekter skal ha god design og være funksjonelle og varige. Våre arkitekter, landskapsarkitekter og planarkitekter bistår i alle faser, og har relevant erfaring fra gjennomføring av prosjekter med høy kompleksitet og mange grensesnitt.

Vi har gjennomført en rekke store samferdsels- og jernbaneprosjekter for Bane NOR, Statens Vegvesen og Nye Veier, i tillegg til private utbyggere, kommuner og fylkeskommuner.  

Samferdsel påvirker våre liv, enten det er den trygge skoleveien for barna, en ny bru som forkorter reiseveien hjem, eller en jernbanestasjon som inviterer til en togreise til jobb eller på ferie. Dette er tverrfaglige og komplekse prosjekter, som engasjerer og motiverer oss.  


Fra små til store prosjekter

Vår portefølje inneholder hele bredden, fra de største og mest komplekse jernbanestasjonene til mindre gang- og sykkelbruer. Vi skaper verdier gjennom gode og sterke konsepter som skal gi funksjonelle, varige og vakre anlegg til glede for alle som ferdes i dem.

Hvert prosjekt, stort eller lite, skal bidra til å skape et bedre samfunn. I tilnærmingen til oppdragene vektlegger vi et helhetlig resultat. Her jobber vi tett sammen med andre fag for å løse disse viktige samfunnsoppgavene. 

  • Kate Holm

    Avdelingsleder og markedskoordinator Arkitektur

  • Hilda Øftshus

    Avdelingsleder og faglig leder Landskapsarkitektur

  • Kontakt oss

    Prosjekter innen Samferdselsarkitektur