Mann som jobber i en fabrikk

Næringsmiddelindustri

Vi har lang erfaring innen rådgivning mot næringsmiddelindustrien. Vi har lang erfaring med prosjektering og andre rådgivningstjenester til næringsmiddelindustrien, og vi kjenner godt til de høye kravene som stilles til aktørene i markedet.

Arbeid med næringsmidler stiller svært høye krav til både hygiene og sporbarhet i produksjonsanlegg og bygninger. I tillegg er det krav om streng kontroll med utslipp til vann og luft. Lønnsomhet for våre kunder er betinget av god energioptimalisering og god produksjonsflyt. Ved prosjektering av energi- og miljøvennlige løsninger utnytter Norconsult selskapets ulike fagmiljøer for å finne løsninger som gir lavt klimaavtrykk og gunstig energibruk. 

Vi har erfaring med alle prosjektfaser – fra skissestadiet til gjennomføring. Vi yter også støtte til driftsfase, blant annet produksjonsstøtte og tilstandsvurderinger og utstyrsanskaffelser. Med Norconsult som samarbeidspartner vil du få et team av erfarne ingeniører og arkitekter som dekker alle områder og alle faser av et utbyggings eller rehabiliteringsprosjekt. 

Våre spesialister har lang erfaring og høy kompetanse på blant annet prosessutstyr, støttemedier til prosess, anskaffelse, validering- og kvalifisering av utstyr og systemer. Vi benyttes ofte som sparringspartnere og rådgivere i drift og tidligfase. 

  • Carl Petter Larsson

    Markedskoordinator Farmasøytisk industri og Næringsmiddel

  • Vemund Isachsen

    Senior Rådgiver GMP

  • Per Espen Kristofersen

    Avdelingsleder Industriell prosess og ventilasjon

  • Kontakt oss