glassrør og tuber

Metallurgisk og kjemisk industri

I flere tiår har vi samarbeidet tett med industrien og utviklet verdifull tverrfaglig kompetanse. Våre medarbeidere har spisskompetanse og prosessforståelse, de ivrer etter løsninger som gir økt produksjon med redusert ressursbruk og med et lavere klimagassutslipp.

Det store industrimiljøet i Norconsult tilbyr tjenester i alle prosjektfaser og innen alle fag, og vår tverrfaglig kompetanse er verdifull for våre kunder innen metallurgisk og kjemisk industri. 

Klimamål og alternativ energiproduksjon fører til økt etterspørsel etter metaller og råvarer, og store omstillinger i samfunnet påvirker blant annet matvare- og legemiddelproduksjon. Norconsult er en viktig bidragsyter i de fleste industrigrener og har oppdrag for både store, tradisjonsrike virksomheter og mindre oppstartsbedrifter.   

Viktige momenter innen all industri er personsikkerhet og fysisk arbeidsmiljø, god produksjonslogistikk, energiøkonomiske løsninger og fokus på lave utslipp. Vi jobber tett med våre kunder og har over tid ervervet god prosessforståelse utover de tradisjonelle ingeniørfagene. 

Norconsult har dyktige fagpersoner innen alle disipliner og deltar fra tidligfasestudier til detaljprosjektering og implementering. Våre lokalkontorer i Norden innehar betydelig kunnskap om lokale forhold, det gir høy verdi for alle våre kunder.    

  • Ola Børseth

    Avdelingsleder

  • Kristian Søreide

    Avdelingsleder

  • Kristian Kvamme

    Kontorleder Porsgrunn

  • Kontakt oss