Norconsults rådgivere på befaring

HMS/SHA

Våre erfarne rådgivere i Norconsult kan bistå din virksomhet og dine prosjekter med alt innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), og samarbeider daglig med byggherrer for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i både små og store bygge- og anleggsprosjekter.

Vi bistår med alt innen HMS, fra identifisering av lovpålagte krav og etablering av mål, til utvikling, implementering og drift av styringssystemer/internkontroll. Dette inkluderer blant annet: 

 • Gjennomføring av risikovurderinger,  
 • Arbeidsmiljøvurderinger/yrkeshygiene 
 • Sikker lagring og håndtering av kjemikalier 
 • Målinger 
 • Oppfølging av uønskede hendelser 
 • Kursing og interne revisjoner i henhold til anerkjente internasjonale prinsipper og metoder.  

Vi har mange medarbeidere med høy kompetanse til å ivareta rollene som koordinator prosjektering (KP), koordinator utførelse (KU) og byggherres representant (BHR) etter byggherreforskriften. Vårt fagnettverk for spesialister innen byggherreforskriften har i dag omtrent 200 aktive medlemmer, som er lokalisert i hele landet. Som en del av leveransene bistår vi med å utarbeide og følge opp byggherrens SHA-plan med tilhørende risikovurderinger for bygge- og anleggsfasen.  

Våre dyktige medarbeidere holder også kurs og opplæring i byggherreforskriften. 

Kontaktpersoner

Tobias Josefsson

Gruppeleder HMS-styring og SHA

Liv Strøm

Fagekspert

Magnhild Eliassen

Seniorrådgiver

Kontakt oss

Prosjekter innen HMS/SHA

Voldsløkka Skole - Forprosjekt

 • BIM
 • Brannsikkerhet
 • HMS/SHA
 • Bygningsfysikk
 • Industri
 • Energi- og miljørådgivning
 • Geoteknikk
 • Bygg og eiendom
 • Arkitektur
 • Teknisk sikkerhet
 • Veg og gate
 • Vann

Voldsløkka skole består av nybygg på 12 200 kvadratmeter. I tillegg til nybygg skal et verneverdig bygg på 1600 kvadratmeter totalrehabiliteres og tas i bruk som en del av skolen. Nybygget oppføres som plusshus, og har som mål å oppnå 40 prosent redusert klimagassutslipp sammanlignet med et referansebygg.

Fjord og fjell ved Lysebotn

Lysebotn II kraftverk

 • Fornybar energi
 • Samferdsel
 • Bygg og eiendom
 • HMS/SHA
 • BIM

I Lysebotn, innerst i Lysefjorden i Rogaland fylke er Lysebotn II kraftverk bygget som erstatning for eksisterende Lysebotn kraftverk. Dette nye kraftverket har økt midlere årsproduksjon med ca. 180 GWh. Produksjonsøkningen skyldes bedre utnyttelse av fallhøyde og bedre virkningsgrad. Med sin installasjon på 370 MW og årsproduksjon på 1500 GWh er Lysebotn det største kraftverket som er bygget siden Svartisen kraftverk i 1993 (2200 GWh) og Tyin kraftverk i 2004 (374 MW). 1500 GWh er nok til å forsyne ca.75.000 husstander. Anleggsarbeidene startet sommeren 2014. Kraftverket ble idriftsatt våren 2018.