Norconsults rådgivere på befaring

HMS/SHA

Våre erfarne rådgivere i Norconsult kan bistå din virksomhet og dine prosjekter med alt innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), og samarbeider daglig med byggherrer for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i både små og store bygge- og anleggsprosjekter.

Vi bistår med alt innen HMS, fra identifisering av lovpålagte krav og etablering av mål, til utvikling, implementering og drift av styringssystemer/internkontroll. Dette inkluderer blant annet: 

 • Gjennomføring av risikovurderinger,  
 • Arbeidsmiljøvurderinger/yrkeshygiene 
 • Sikker lagring og håndtering av kjemikalier 
 • Målinger 
 • Oppfølging av uønskede hendelser 
 • Kursing og interne revisjoner i henhold til anerkjente internasjonale prinsipper og metoder.  

Vi har mange medarbeidere med høy kompetanse til å ivareta rollene som koordinator prosjektering (KP), koordinator utførelse (KU) og byggherres representant (BHR) etter byggherreforskriften. Vårt fagnettverk for spesialister innen byggherreforskriften har i dag omtrent 200 aktive medlemmer, som er lokalisert i hele landet. Som en del av leveransene bistår vi med å utarbeide og følge opp byggherrens SHA-plan med tilhørende risikovurderinger for bygge- og anleggsfasen.  

Våre dyktige medarbeidere holder også kurs og opplæring i byggherreforskriften. 

 • Tobias Josefsson

  Gruppeleder HMS-styring og SHA

 • Liv Strøm

  Fagekspert

 • Magnhild Eliassen

  Seniorrådgiver

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen HMS/SHA