Norconsults rådgivere på befaring

HMS/SHA

Våre erfarne rådgivere i Norconsult kan bistå din virksomhet og dine prosjekter med alt innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), og samarbeider daglig med byggherrer for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i både små og store bygge- og anleggsprosjekter.

Vi bistår med alt innen HMS, fra identifisering av lovpålagte krav og etablering av mål, til utvikling, implementering og drift av styringssystemer/internkontroll. Dette inkluderer blant annet: 

  • Gjennomføring av risikovurderinger,  
  • Arbeidsmiljøvurderinger/yrkeshygiene 
  • Sikker lagring og håndtering av kjemikalier 
  • Målinger 
  • Oppfølging av uønskede hendelser 
  • Kursing og interne revisjoner i henhold til anerkjente internasjonale prinsipper og metoder.  

Vi har mange medarbeidere med høy kompetanse til å ivareta rollene som koordinator prosjektering (KP), koordinator utførelse (KU) og byggherres representant (BHR) etter byggherreforskriften. Vårt fagnettverk for spesialister innen byggherreforskriften har i dag omtrent 200 aktive medlemmer, som er lokalisert i hele landet. Som en del av leveransene bistår vi med å utarbeide og følge opp byggherrens SHA-plan med tilhørende risikovurderinger for bygge- og anleggsfasen.  

Våre dyktige medarbeidere holder også kurs og opplæring i byggherreforskriften. 

Kontaktpersoner

Tobias Josefsson

Gruppeleder HMS-styring og SHA

Liv Strøm

Fagekspert

Magnhild Eliassen

Seniorrådgiver

Kontakt oss

Prosjekter innen HMS/SHA