Produksjon av fornybar energi og EPCM

Byggherrerådgiving og EPCM

Norconsult har et ledende fagmiljø på gjennomføring av teknisk komplekse prosjekter innen fornybar energi og industri. Vi kjenner utfordringene i disse prosjektene og har nødvendig kompetanse og erfaring for å sikre et vellykket prosjekt.

I en verden med rask teknologisk utvikling og energimarkeder i endring, blir det stadig viktigere med effektiv og forutsigbar prosjektgjennomføring innenfor avtalte rammer.  

Vi har et erfarent team som kan hjelpe deg med å definere, strukturere, planlegge og følge opp teknisk komplekse prosjekter innen fornybar industri og energi. Vi benytter en helhetlig tilnærming der tett involvering av prosjekteier, kombinert med ekspertise på teknisk domene og prosjektledelse, er viktige suksesskriterier. 

 

Helhetlig ansvar

Teknisk komplekse prosjekter kjennetegnes av et omfattende oppfølgings-, koordinerings- og grensesnittansvar for prosjekteier. Vi har en velutprøvd og standardisert prosjektmetodikk for å ivareta dette ansvaret. Metodikken underbygges av vårt eget prosjekt- og kontraktstyringsverktøy; UnoSys. Det har funksjonalitet for blant annet kontrakthåndtering, dokumentkontroll, grensesnitthåndtering, risikostyring og systematisk ferdigstillelse (Completion).   

Norconsult tilbyr EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) gjennomføring. Det betyr at vi tar helhetlig ansvar og bemanner alle roller i prosjektet, fra design og planleggingsfasen til kontraktstrategi, anskaffelser og prosjektledelse under byggetiden frem til prosjektet ferdigstilles og overleveres driftsorganisasjon. 

  • Halvor Haugsvold

    Avdelingsleder

  • Jonny Pedersen

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss

    Prosjekter innen Byggherrerådgivning og EPCM