to ingeniører inspiserer kontstruksjon

Sikkerhet

Sikkerhet står sentralt i alt vi gjør. Det vi prosjekterer skal være sikkert å bygge og sikkert å bruke. Vår kompetanse dekker alle aspekter av sikkerhet – fra planlegging til ferdig prosjekt.

Dette kan vi hjelpe deg med

Vår definisjon av et trygt samfunn handler om samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier, funksjoner eller som setter liv og helse i fare. Hendelsene kan være utløst av naturen, eller de kan være et resultat av tekniske feil, menneskelige feil eller bevisste handlinger. Vi bistår deg med å redusere sårbarhet gjennom effektive tiltak. Vi er særlig opptatt av å tilby bærekraftige sikkerhetsløsninger inn mot industri og offentlig forvaltning. 

For oss defineres et trygt samfunn av samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et resultat av tekniske eller menneskelige feil eller av bevisste handlinger. Vi bistår deg med å redusere sårbarhet gjennom effektive tiltak. Vi er særlig opptatt av å tilby bærekraftige løsninger inn mot industri og mot offentlig forvaltning. 

Å analysere og styre sikkerhet og risiko for virksomheter, prosjekter eller systemer, krever solid kunnskap om sikkerhetskultur, styringssystemer, behovet for kompetanse samt forebyggende tiltak og beredskap. Våre eksperter har spisskompetanse innen alle fagene under sikkerhetsbegrepet. 

Kombinasjonen av spisskompetanse innen sikkerhet, strømning og brannsikkerhet kombinert med praktisk erfaring fra tverrfaglige prosjekter, gjør at våre eksperter er blant de beste. Vi leverer våre tjenester til alle type virksomheter og sektorer. Vår lidenskap for sikkerhet og samfunn gjør at vi hver dag strekker oss litt lengere for å levere resultater som forbedrer hverdagen.  

  • Bente Gjerstad

    Divisjonsdirektør Geo, miljø og sikkerhet

  • Jens Bjerkelund

    Avdelingsleder Sikkerhet

  • Kontakt oss