avløpsvann rennende ut av to rør

Slambehandling og ressursgjenvinning

Avløp er ikke lenger bare et problem som må håndteres, men også en ressurs hvor vi gjenvinner næringsstoffer, produserer energi og utnytter potensialet i avløpsslammet. Basert på vår innsikt i teknologier og prosesser, identifiserer vi hvordan avløpsvann og slam kan bli en del av den fremtidsrettete, sirkulære bioøkonomien.

Norconsult besitter omfattende kompetanse innen design av anlegg og prosesstekniske løsninger for å imøtekomme myndighetskrav og bidra til energieffektive og fremtidsrettete løsninger for ressursgjenvinning av avløpsvann og slam. Vi har solid kunnskap om avløpsrensing, slambehandling og biogass, så vel som ressursgjenvinning innenfor disse fagfeltene. Dette gir oss den nødvendige innsikten for å identifisere og velge teknologier og prosesser som er optimalt for det enkelte anlegg.  

Vi dimensjonerer og prosjekterer store, regionale anlegg som mottar slam fra mange aktører I tillegg utfører vi mindre utredninger for å kartlegge potensiale i slam og hvordan dette best kan utnyttes til eksempelvis biogassproduksjon eller jordforbedring. Ved å kjenne de kritiske faktorene i ulike teknologier, vet vi hvordan disse kan påvirke utnyttelsen av ressursene i slammet. 

Avløpsrenseanlegg skal imøtekomme strenge krav til rensing, samtidig som det har et potensiale for gjenvinning og energiproduksjon. Våre fageksperter har kompetansen som er nødvendig for å planlegge og prosjektere slike anlegg. Prosessløsninger må tilpasses de enkelte behov, og varierer i størrelse og kompleksitet. Vi imøtekommer dette gjennom faglig tyngde og kunnskap om eksisterende løsninger, så vel som nye og innovative teknologier.  

  • Anne-Marie Bomo

    Avdelingsleder Vann-prosess

  • Sindre Stefferud

    Gruppeleder Avløpsrensing og ressursgjenvinning

  • Kontakt oss