indsutriområde med anleggsmaskiner

Gruver og bergverksindustri

Gruveindustri er viktig for Norconsult, og vi er en aktiv samarbeidspartner i prosjekter som omfatter utvinning og videreforedling av mineralforekomster. Noen av våre tjenester er myndighetsbehandling, konsekvensutredninger i tillegg til prosjektering.

Økende etterspørsel etter metaller og mineraler, særlig innenfor ny energiproduksjon og -lagring, har gitt behov for utredning og utvinning av forekomster. Norconsult bidrar i tidligfase med konsekvensutredninger, miljøutredninger og myndighetskontakt.  

Ved etablering av produksjon planlegger vi teknisk infrastruktur, som bygg, transportører, vann, luft og elektro i gruveområder og prosessanlegg. I opprenskningsdelen prosjekterer vi tekniske støttesystemer for prosessanleggene samt ventilasjon og støvavsug for bedret arbeidsmiljø. Vi har kompetanse innen materialtransport og logistikk som vi benytter i våre prosjekter for bergverks- og gruveindustrien. 

Norconsult tilbyr alle ingeniørdisipliner og våre lokale kontorer i alle deler av landet innehar betydelig kjennskap til lokale forhold, det gir høy verdi til våre kunder. 

  • Morten Rimer

    Kontorleder Mo i Rana

  • Åge Antonsen

    Kontorleder Kirkenes

  • Per Espen Kristofersen

    Avdelingsleder Industriell Prosess og Ventilasjon

  • Kontakt oss