Anleggsmaskin på snø

Grunnundersøkelser

Informasjon om grunnforholdene er avgjørende for ditt prosjekt. Vår ekspertise innen grunnundersøkelser, både på land og i sjø, bidrar til at vår kunder tar riktige valg.

Vi leverer grunnundersøkelser med både geotekniske og miljøtekniske problemstillinger til alle faser i prosjektene. Det gjelder for eksempel i forbindelse med miljøkartlegging, tidligfase vurderinger av tomter, områdestabilitet, detaljerte undersøkelser for detaljprosjektering og overvåking av endringer i grunnvannsstand. Vi tilbyr tjenestene våre i både Norge, Sverige og Danmark. 

Norconsult har et moderne geoteknisk laboratorium lokalisert i Molde. Vi har avanserte maskiner fra GDS og utfører alle rutineprøver og spesialforsøk og, vi har et stort kjølerom for å lagre prøver frem til de analyseres. 

Kontaktpersoner

Daniel Johansson

Avdelingsleder, Norconsult Boreteknikk

Ingunn Simonhjell

Avdelingsleder, Geoteknikk 

Kontakt oss