Anleggsmaskin

Grunnundersøkelser

Informasjon om grunnforholdene er avgjørende for ditt prosjekt. Vår ekspertise innen grunnundersøkelser, både på land og i sjø, bidrar til at vår kunder tar riktige valg.

Vi tilbyr følgende tjenester:

Elektrisk borerigg
Fra våren 2024 har vi mulighet til å utføre all geoteknisk og miljøboring med vår 100% elektriske maskin. Vi er stolte og glade for å kunne levere resultater med null CO2-utslipp.

Miljøtekniske undersøkelser
Vi utfører miljøtekniske grunnundersøkelser med borerigg i potensielt forurensede områder. Vi har sertifiserte prøvetakere og profesjonelt utstyr for å ta prøver.

Hav/havner 
Vi har erfaring fra både små og store havneprosjekter verden over. Vi jobber i alle faser av prosjektet fra startfasen, prosjektering av terminaler og havneområder, teknisk infrastruktur, detaljprosjektering til vedlikehold eller evaluering.

DTH-boring
I samarbeid med finske Geomachine har vi utviklet en geoteknisk rigg med mulighet for DTH-boring.

Undervannsdrone
Med undervannsdronen kan vi blant annet utføre bunnkartlegging, etterkontroll av havbunnen og inspeksjon av foringsrør/ankre som brukes under boring.

  • Daniel Johansson​ 

    Avdelingsleder, Norconsult Boreteknikk

  • Kontakt oss