Gate mellom høye bygninger

Samfunn og byutvikling

Norconsult arbeider for fremtidige generasjoner og planlegger for samfunnet som helhet. Vi jobber for utvikling av samfunnet - basert på bærekraftige prinsipper og fremtidsrettet design.

Dette kan vi hjelpe deg med

Et mangfold av hensyn, krav og forventninger må ivaretas når vi planlegger fremtidens samfunn og søker å løse utfordringene vi står overfor. Vi bidrar til å bygge bærekraftige samfunn gjennom helhetlig planlegging av byer, steder og infrastruktur. I våre prosjekter er vi svært opptatt av å finne bærekraftige stedstilpassede løsninger, og at det som er godt for mennesket også er godt for klimaet. På den måten skaper vi løsninger som er til det beste for våre kunder, miljøet og samfunnet. 

For å bidra til det grønne skiftet, må vi forstå årsakssammenhenger og drivkrefter i samfunnsutviklingen. I Norconsult har vi etablert en tverrfaglig arena som hjelper deg med å identifisere og velge robuste mobilitetsløsninger som skal forme og forbedre dagens og fremtidens samfunn. 

 

Tverrfaglighet sikrer morgendagens løsninger 

Våre planleggere har dyp kunnskap og forståelse for strukturelle endringer og lokale forhold. Vi styrer prosjekter etter tydelige mål, og oversetter disse til konkrete, gjennomførbare tiltak. Prosjektgjennomføringen skal ikke bare bidra til måloppnåelse, men til å drive samfunnet fremover med bærekraftige løsninger som svarer på dagens utfordringer og tar hensyn til fremtidige behov. Vi er din strategiske rådgiver i dette. 

Samfunn og byutvikling i Norconsult består blant annet av planleggere, arkitekter, jurister, spesialister i eiendomsfag, samfunnsvitere, samfunnsøkonomer og ingeniører. Vi vektlegger helhetsforståelse i alle våre vurderinger og anbefalinger, og våre løsninger skal være gjennomførbare. Da er det en stor fordel at vi er en del av et bredt tverrfaglig miljø. 

Vi jobber på internasjonalt, nasjonalt og kommunalt nivå, og for offentlige og private aktører. Vi tilbyr strategisk rådgivning, prosjektutvikling og gjennomføring av alle prosesser i tidligfase, innen ulike sektorer. Vår tverrfaglighet og geografiske spredning sikrer deg som kunde fleksibilitet når det gjelder type oppdrag, størrelse og geografisk beliggenhet.  

Hos oss finner du et av landets ledende og foretrukne fagmiljøer innen samfunnsplanlegging og byutvikling.  

  • Thora Heieraas

    Markedsområdeleder Samfunn og byutvikling

  • Edel Hovland Nordang

    Markedskoordinator Samfunnsplanlegging

  • Tine Villadsen Gundersen

    Markedskoordinator Plan og byutvikling

  • Kontakt oss