Vindmøllepark

Fornybar energi

Norden trenger mer energi - og det må investeres i økt kraftproduksjon. I snart 100 år har Norconsult utviklet det norske kraftsystemet - i dag har vi landets største fagmiljø på teknisk kompetanse innen fornybar energi.

Dette kan vi hjelpe deg med

Helt siden 1928 har Norconsult vært sentrale i utviklingen av norsk vannkraft og det norske kraftnettet. Målet har hele tiden vært å bidra med vår kompetanse for å tilby ren og pålitelig elektrisk kraft til samfunnet. Vår rolle som en sentral aktør i utviklingen av kraftsystemet, gjør at vi kjenner kundenes anlegg godt, og sikrer kontinuitet i næringen.  

Referanselisten over vannkraftverk som er blitt satt i drift de seneste årene er omfattende, og erfaringen fra vannkraft har vi tatt med oss til solkraft, vindkraft og energilagring. Vi løser oppdragene på best mulig måte etter dine behov, og vi tenker på produksjon, kvalitet, økonomi og miljø.  

I dag omfatter vår virksomhet hele fornybarbransjen, og vi samarbeider på tvers av alle våre kontorer og markedsområder. Dermed sikrer vi riktig erfaring og kompetanse til hvert eneste prosjekt. Flertallet av våre medarbeidere er lokalisert i Norge og Sverige, men vi er også til stede i andre land.  

Vi har spisskompetanse innen miljø og bærekraft, maskin, elektro og nett, dam og vassdrag, byggprosjektering, samt prosjektgjennomføring og grunnerverv. Med dette spekteret av tjenester dekker vi alle våre kunders behov. 

Et strategisk satsningsområde for Norconsult er utviklingen av norsk havvind, der vi skal ta en ledende rolle på rådgiversiden. Vi kan bidra til at den norske kraftbalansen styrkes betraktelig gjennom utbygging av norske havvindfelter, og vi kan hjelpe leverandører med å utvikle seg og ta viktige posisjoner i verdikjeden i Norge og internasjonalt.  

  • Håkon Bergsodden

    Divisjonsdirektør - Fornybar Energi

  • Einar Jones-Kobro

    Markedssjef Fornybar Energi

  • Kontakt oss